Opnieuw bezoek in het woonzorgcentrum

  Gent, woensdag 13 mei 2020

Betreft: bezoekregeling woonzorgcentrum

Beste bewoner, familie

De afgelopen maanden van afstand waren allesbehalve makkelijk. Het bericht dat bezoek vanaf 18 mei 2020 opnieuw mogelijk is in het woonzorgcentrum zorgde voor een golf van opluchting bij alle betrokkenen. Anderzijds is voorzichtigheid geboden. We stellen maximaal de gezondheid van alle bewoners, bezoekers en personeel voorop en we houden rekening met onze mogelijkheden en beperkingen als organisatie.

De mogelijkheid tot bezoek vertrekt vanuit de wensen van de bewoner. Bezoek is enkel mogelijk op afspraak en in de voorziene tijdssloten. We zullen elke bewoner de kans bieden één keer per week gedurende 20 minuten één bezoeker te ontvangen. Die bezoeker is zoveel als mogelijk elke week dezelfde persoon. Gedurende de opstartfase in de week van 18 mei 2020 kan het zijn dat er niet voor iedereen een tijdsslot beschikbaar is.

Het boeken van een afspraak:

 1. Vraag na aan de bewoner wie hij/zij graag op bezoek wil krijgen. Overleg in de familie ook onderling wie naar voor geschoven wordt en wie de afspraak boekt.
 2. Surf naar: http://domino.gent/bezoek-aanvragen-algemene-info.
 3. Kies voor woonzorgcentrum Domino of woonzorgcentrum Tempelhof.
 4. Kies voor de afdeling waar jouw familielid verblijft.
 5. Je komt terecht in het boekingssysteem. Kies één moment waarop het voor jou past om op bezoek te komen. Klik op de knop bevestigen.
 6. In het volgende scherm moet je een aantal vragen verplicht invullen. Dit zijn de minimale gegevens die wij van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid dienen te verzamelen. Je kan geen afspraak boeken als je niet alle velden hebt ingevuld. We houden deze gegevens bij voor communicatie aangaande het verblijf van de bewoner.
 7. Jouw afspraak wordt bevestigd en je komt terecht op een webpagina met informatie over het bezoek.
 8. Via het e-mailadres dat je hebt opgegeven, krijg je een bevestiging van de afspraak.

Wanneer je zelf niet in staat bent om op bovenstaande manier een afspraak te boeken, kan je dit vragen aan iemand uit jouw omgeving. Is ook dit geen optie, dan staan de collega’s van de sociale dienst voor jou klaar.

Op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9 en 10 uur kan je ons opbellen om samen met jou een afspraak te boeken.

Voor WZC Domino bel je Evy Van De Rostijne of Jelle Lebeuf op 09 235 43 92.

Voor WZC Tempelhof bel je Lieve Matthijs of Claire Lescrauwaet op 09 235 44 88.

Bezoek is in een aantal gevallen niet mogelijk. Als je zelf in de afgelopen 14 dagen ziektesymptomen vertoonde, kan je niet op bezoek komen. Op de website van Sciensano kan je meer informatie vinden over deze symptomen. Testte je positief op het Coronavirus dan kan je in de 14 dagen na de testafname sowieso niet op bezoek komen. Nadien moet je huisarts eerst bevestigen dat je niet meer besmettelijk en symptoomvrij bent. Ook wanneer de bewoner ziektesymptomen vertoont of positief testte gelden dezelfde afspraken.

Daarnaast is het in het kader van het welzijn van de bewoner soms niet aangewezen deze vorm van bezoek te organiseren. De medewerkers zullen in dit geval in overleg gaan met de familie en de bewoner.

Het bezoeken van de bewoners is enkel mogelijk mits het naleven van een aantal afspraken. Om de algemene veiligheid te garanderen vragen we je om stipt aanwezig te zijn. Kom niet vroeger of later maar mooi op tijd. Respecteer de instructies van de medewerkers. Hou de hele tijd 1,5 meter afstand van alle personen. Je mag dus ook de bewoner niet aanraken. Ontsmet je handen bij het betreden en verlaten van de bezoekerszaal. Wanneer je je afspraak boekt, verbind je je er toe zelf een mondmasker mee te brengen en te dragen gedurende het hele bezoek. Breng geen cadeaus, drinken of eten mee. Ook je huisdier meebrengen naar de afspraak is niet toegestaan. Wees je ervan bewust dat de bewoners behoren tot een risicogroep. Mogelijks behoor je ook zelf tot die groep. Wees daarom extra voorzichtig. We behouden het recht om de afspraak te annuleren wanneer er niet kan voldaan worden aan de bovenstaande afspraken.

Het bezoek zal doorgaan in een bezoekerszaal (voor WZC Domino in de cafetaria, voor WZC Tempelhof in de polyvalente zaal). We voorzien in de ruimte tafels waarbij de social distance kan gerespecteerd worden. De tafels zullen voorzien zijn van een plexiglas en na elk bezoek ontsmet worden. Op elk moment zal er een medewerker beschikbaar zijn om het bezoek in goede banen te leiden.

Bovenstaande bezoekregeling zal op regelmatige basis geëvalueerd worden door de directie. Waar nodig zal deze bijgestuurd worden.

We kijken alvast uit naar uw bezoek.

Met vriendelijke groeten,
Martin Seeuws                                                                           
Directeur bewonerszorg              

Domino vzw

Klik voor groot formaat

info Domino : 09 235 42 93 of nelevs@dominovzw.be / Tempelhof: 09 235 44 86 of bjorndr@dominovzw.be

Waarom bezoek in het woonzorgcentrum niet kan…

[Download niet gevonden]

Informatiebrochure voor (achter-) kleinkinderen

In deze brochure leest u samen met uw (klein-) kinderen waarom ze momenteel niet meer op bezoek kunnen komen bij oma of opa.
De brochure geeft ook aan hoe je op een alternatieve manier contact kan houden met ouderen.

Deze bundel is opgesteld door Sara Vandekerckhove, studente klinische
psychologie aan Ugent, onder supervisie van Prof. Dr. Janne Vanhalst. Dank aan Sara voor het ontwerp!
Speciale dank ook aan Bo Boeve voor het design van dit boekje!

Download “Waarom bezoek niet kan - Info voor Kinderen” Corona-Waarom-bezoek-niet-kan-Woonzorgcentrum.pdf – 125 keer gedownload – 677 KB

Cocid-19 coronavirus update 16/04/2020

Covid-19 coronavirus update

16/04/2020 15u30
Update 16/04/2020 – 15u30
Beste bewoner, familielid, sympathisant
Net zoals velen onder jullie waren ook wij wat verwonderd van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad met betrekking tot het bezoek in de woonzorgcentra. Deze ochtend hebben we na grondig overleg beslist om tot nader orde bezoek te weren uit onze beide woonzorgcentra. We beseffen dat deze regeling zwaar weegt voor bewoners en familieleden maar momenteel primeert de veiligheid van bewoners en medewerkers. We zijn van mening dat het toelaten van bezoek momenteel de veiligheid teveel in gevaar zou brengen. We geloven in onze huidige aanpak. We volgen met dit besluit het advies van onze koepelorganisatie Zorgnet-Icuro. Ook bevoegd minister Wouter Beke heeft ondertussen beslist dat het toelaten van bezoek vandaag nog niet aan de orde is. We nemen de komende weken de tijd om uit te tekenen hoe we in de toekomst op een veilige manier opnieuw bezoek kunnen toelaten.


We danken jullie voor jullie begrip in deze,
De directie van Domino vzw.

Groep van Assistentiewoningen: verstrengen maatregelen n.a.v. COVID-19 coronavirus

Laatste update: 08/05/2020 20:00

Update: Ons woorden uit de vorige post waren nog niet koud of er waren nieuwe richtlijnen voor de GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN. Het Vlaams Agentschap maakt bezoek mogelijk vanaf 10/5. Aangezien het dan moederdag is, hebben wij deze avond affiches gemaakt en omhoog gehangen/op de bus gedaan bij al onze bewoners. Bezoek zal binnen GAW Tichelhof en Tempelhof vanaf zondag 10/05 dus mogelijk zijn. We wijzen op het belang van het respecteren van onderstaande afspraken. Met vragen kan je terecht bij de woonassistent. Stay safe en vergeet de mama’s niet in de spotlight te zetten vanop een veilig afstand weliswaar!

Er is wat onduidelijkheid over het opnieuw toelaten van bezoek in de assistentiewoningen. Tot nader bericht behouden we de huidige richtlijnen. We verwachten daar eerstdaags nieuwe richtlijnen van het Vlaams Agentschap

Oorspronkelijke tekst: Sinds 12 maart gelden er in ons land enkele strenge maatregelen om de bevolking en zeker ook de ouderen in een GAW maximale bescherming te bieden tegen besmetting met het coronavirus. Op dinsdagavond 31/03/2020 kreeg de directie hieromtrent ook nieuwe richtlijnen doorgestuurd

Allereerst geven we hieronder de nieuwe richtlijnen mee:

Mogelijke of zekere besmetting COVID-19 coronavirus

 • Bewoners die mogelijk of zeker besmet zijn met COVID-19 corona dienen dit te melden aan de woonassistent en contact op te nemen met de huisarts. Aan hun flatdeur zal een affiche DRUPPEL-CONTACT isolatie hangen om het voor éénieder duidelijk te maken dat er sprake is van een (preventieve) isolatie.
 • Zij blijven in hun eigen flat of woning en leven de maatregelen over zelfisolatie strikt na. Indien noodzakelijk, ondersteunt de woonassistent deze bewoners door het opzetten van de nodige zorg- en dienstverlening om deze zelfisolatie te bestendigen.
Toegang:

Toegang tot de groep van assistentiewoningen of het serviceflatgebouw is enkel mogelijk voor:

 • Interne en externe medewerkers, waaronder de woonassistent, huisartsen en thuisverpleging en thuiszorgdiensten. De thuiszorgdienst die uw flat komt poetsen kan bijgevolg wel nog langskomen. De kapper en de pedicure behoren hier niet toe.
  • Voor de volledige periode éénzelfde mantelzorger per flat die essentiële zorgtaken uitvoert zoals het brengen van boodschappen. Overweeg of het inschakelen van professionele zorgverstrekkers aangewezen is. Voor advies kan u terecht bij de woonassistent.
   • Aan de hoofdingang zal een lijst te vinden zijn met de namen van mensen die nog toegelaten zijn (professionele zorgverstrekkers en éénzelfde mantelzorger per flat voor de hele periode). Voor mensen wiens naam niet vermeld staat op de lijst is de toegang tot het gebouw VERBODEN.
   • Alle mensen op de lijst krijgen bijgevoegd aan deze brief een persoonlijk attest dat zij zich moeten kunnen verplaatsen naar hier in het kader van hun rol als mantelzorger of zorgprofessional.
 • Extern niet-essentieel bezoek is niet toegelaten, in het bijzonder contact tussen kinderen en ouderen is af te raden. Kinderen worden zelden ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Enkel één mantelzorg per flat, die essentiële verzorgingstaken uitvoert of boodschappen komt brengen, is toegestaan in de assistentiewoning. Dit is de mantelzorger wiens naam op de lijst in de hoofdingang genoteerd staat.
Tot slot drukken we ook nog eens op de huidige richtlijnen waar éénieder zich moet aan houden:
 • Conform de corona-maatregelen in de privésfeer, is iedereen verplicht om thuis te blijven en contact met andere mensen dan buiten het gezin te vermijden.
 • Iedere bewoner respecteert de algemene hygiënemaatregelen en laat minimum 1,5 meter tussen elkaar, behalve bij partners die in dezelfde assistentiewoning of flat verblijven. Het contact met medebewoners wordt zoveel mogelijk beperkt en vindt enkel plaats mits het respecteren van voldoende afstand en in de buitenlucht.
 • Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegestaan, zoals naar de winkel en naar de bankautomaat gaan. Alle niet-dringende verplaatsingen zijn verboden voor alle bewoners. Het verlaten van de assistentiewoning of serviceflat voor andere activiteiten dan deze hierboven beschreven, wordt sterk ontraden door ons.
 • De algemene voorzorgsmaatregelen over handhygiëne en afstand zijn duidelijk geafficheerd binnen het gebouw, namelijk aan de ingang en aan de lift. Lees de instructies na en pas deze toe.
 • Er geldt een samenscholingsverbod. Dit betekent concreet dat ook samenkomsten van bewoners in de ontmoetingsruimte(n) of gemeenschappelijke ruimten van groepen van assistentiewoningen verboden zijn. Daarom zijn die gemeenschappelijke delen ook afgesloten. Op de vrij toegankelijke plaatsen is het meubilair grotendeels weggenomen.
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Voor de bewoners van groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen kan dit enkel met de samenwonende partner of met één vriend(in). Bewaar ook hier minimum 1,5 meter afstand en beperk het aantal verschillende contacten met vrienden tot een minimum (bijvoorbeeld ga wandelen met een mantelzorger).
 • De tuin is toegankelijk voor de flatbewoners , op voorwaarde dat zij zich houden aan de beschermende maatregelen over het verplicht afstand houden van elkaar.
 • Maaltijden samen nuttigen, binnen de eigen voorziening of in een andere voorziening, is niet toegestaan. U kan beroep doen op onze maaltijden aan huis, neem hiervoor contact op met de woonassistent.
 • De woonassistenten van GAW Tichelhof en Tempelhof staan ter beschikking voor vragen. In de afwezigheid van Carine wordt de permanentie in GAW Tichelhof opgenomen door Josefien Verschraegen (coördinator DVC Domino).

Sollicitatie Formulier Ergotherapeut (19u) Half Juli & Half Augustus (Elk Middag)

Upload jou CV in PDF formaat.

* verplicht in te vullen velden

Door te klikken op “Verzenden ” gaat u akkoord met ons Privacy beleid

Sollicitatie formulier ERGOTHERAPEUT (19u) van 01/06 Tot 01/09

Upload jou CV in PDF formaat.

* verplicht in te vullen velden

Door te klikken op “Verzenden ” gaat u akkoord met ons Privacy beleid

Persmededeling: vaststelling besmetting COVID-19 coronavirus

Betreft: vaststelling besmetting coronavirus

Beste bewoner, familie, sympathisant

Op donderdagavond 26 maart 2020 werd er een bewoner uit woonzorgcentrum Domino en één uit woonzorgcentrum Tempelhof getest op het coronavirus. Bij beide bewoners is een besmetting vastgesteld.

De bewoners en de betrokken familieleden zijn hiervan in kennis gesteld. Alle beschermingsmaatregelen werden reeds toegepast aangezien de twee bewoners in quarantaine op hun kamer verblijven. Dit conform onze richtlijn waarbij we iedereen met symptomen van een luchtweginfectie isoleren. 

Quarantaine is de meest effectieve manier om verdere verspreiding van het virus in ons woonzorgcentrum tegen te gaan en onze bewoners en medewerkers maximaal te beschermen.

We staan in nauw contact met de diensten van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en onze coördinerend en raadgevend arts Koen Verhofstadt volgt van dichtbij de gezondheidssituatie van onze bewoners op.

De medewerkers doen er alles aan om verdere verspreiding te voorkomen. Zij maken deze situatie zo comfortabel mogelijk voor onze bewoners. We hopen dat de bewoners snel genezen.

De directie staat paraat om al uw vragen te beantwoorden. U kan zich richten tot Martin Seeuws, directeur bewonerszorg via het nummer 09 235 43 91 of via martin.seeuws@dominovzw.be.

Via de website (https://domino.gent/covid19) en via https://facebook.com/dominovzw kan u de belangrijkste updates terugvinden.

 

Alvast bedankt voor uw begrip,

Met vriendelijke groeten,

Martin Seeuws                                                                           

Directeur bewonerszorg              

Domino vzw