Tevredenheidsenquête woonzorgcentrum Domino en Tempelhof

BESTE BEWONER, FAMILIELID

IN WOONZORGCENTRUM DOMINO EN TEMPELHOF HECHTEN WE VEEL BELANG AAN DE MENING VAN ONZE BEWONERS EN FAMILIELEDEN OVER DE KWALITEIT VAN ONZE DIENSTVERLENING.

WE ZOUDEN U DAN OOK GRAAG WILLEN VRAGEN OM EVEN DE TIJD TE NEMEN OM DE ENQUÊTE IN TE VULLEN.

HET IS VOOR ONS EEN MANIER OM ONZE WERKING TE EVALUEREN. GELIEVE EEN SCORE TUSSEN 1 EN 10 AAN TE DUIDEN OF HET VAKJE AAN TE KRUISEN DAT OVEREENSTEMT MET UW TEVREDENHEID. U KAN OPMERKINGEN OF SUGGESTIES PER ITEM NOTEREN. DE ENQUÊTE IS GESCHREVEN VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE BEWONER. DAAR WAAR MOGELIJK IS HET FIJN DAT HET ZOVEEL ALS MOGELIJK DE BEWONER IS DIE (MITS ONDERSTEUNING) DE ENQUÊTE INVULT.

U KAN EROP REKENEN DAT UW ANTWOORDEN OP EEN CORRECTE MANIER ZULLEN VERWERKT WORDEN DOOR ONZE KWALITEITSCOÖRDINATOR (Marjolein Baetens, marjolein.baetens@dominovzw.be of 09 235 43 99) . UW PRIVACY WORDT DAARBIJ TEN ALLEN TIJDE GERESPECTEERD.

DE RESULTATEN ZULLEN BEKEND GEMAAKT WORDEN VIA ONZE GEBRUIKERSRAAD IN HET EERSTE SEMESTER VAN 2020.

WIST U TROUWENS DAT DOMINO VZW OVER EEN FACEBOOKPAGINA (HTTPS://FACEBOOK.COM/DOMINOVZW ) BESCHIKT? U KAN ER ACTIVITEITEN EN HET LAATSTE NIEUWS TERUGVINDEN.

WIJ DANKEN U VOOR UW MEDEWERKING EN UW VERTROUWEN IN WOONZORGCENTRUM DOMINO OF TEMPELHOF .