Bezoek aanvragen – algemene info

Beste bezoeker

Welkom op onze website voor het boeken van een afspraak met uw familielid.

Vanaf 18/05/2020 testen we, na een lange periode van afstand, of bezoek mits de nodige veiligheidsvoorschriften mogelijk is. Daarbij stellen we maximaal de gezondheid van alle bewoners, bezoekers en personeel voorop. We hebben aandacht voor het psychosociaal en relationeel welbevinden van de bewoners en hun context en houden rekening met onze mogelijkheden en beperkingen als organisatie.

Hieronder kan u de bezoekregeling voor WZC Domino en Tempelhof terugvinden.

Locatie:

WZC Tempelhof - Sint-Margrietstraat 36 9000 Gent - Polyvalente zaal – gelijkvloers

WZC Domino – Rodelijvekensstraat 19 9000 Gent – Cafetaria – eerste verdieping

Algemene afspraken:

Gelieve stipt aanwezig te zijn. Om organisatorische redenen vragen we u niet vroeger noch later aan te komen.

Het woonzorgcentrum voorziet een aparte bezoekersruimte waarbij de tafels voldoende ver uit elkaar staan. Tussen de bewoner en zijn bezoeker zal er ook een plexiglas staan. Daarnaast zal de tafel tussen elk bezoek ontsmet worden. De ruimte wordt voldoende verlucht. Er zal gedurende de volledige periode een personeelslid aanwezig zijn om u waar nodig te ondersteunen.

We vragen ons bezoek volgende afspraken te respecteren:

 1. De bewoner beslist of hij/zij bezoek wil ontvangen en wie er op bezoek kan komen. Er kan slechts 1 persoon langskomen per bezoekmoment (1 x per week gedurende 20 minuten). We vragen om zoveel als mogelijk steeds dezelfde bezoeker te laten langskomen. Spreek onderling af wie op bezoek komt alvorens u een afspraak boekt. 
 2. Iedereen respecteert maximaal de social distancing (1,5 meter)
 3. Bezoek kan enkel indien noch de bewoner, noch de bezoeker in de afgelopen 14 dagen voorafgaand aan het bezoek ziektesymptomen hebben gehad.
 4. Ook bij een positieve test kan je minstens gedurende 14 dagen niet op bezoek komen. Je bent pas welkom nadat je huisarts heeft ingeschat dat je niet meer besmettelijk bent en je geen enkel ziektesymptoom meer hebt.
 5. Bezoekers ontsmetten hun handen bij het binnenkomen en bij het verlaten van het woonzorgcentrum.
 6. Bezoekers zorgen zelf voor een mondmasker.
 7. Elke bezoeker vult zijn/haar contactgegevens correct in en verbindt er zich toe dat deze informatie mag gebruikt worden in het kader van informatie-uitwisseling omtrent het verblijf van de bewoner.
 8. U brengt ons zo snel mogelijk op de hoogte als een afspraak niet kan doorgaan.
 9. U mag geen huisdieren meebrengen.
 10. Er kunnen geen cadeaus overhandigd worden.
 11. Drinken en eten is niet toegestaan.
 12. Als risicogroep moet je extra voorzichtig zijn.
 13. U kan alle afspraken en veiligheidsvoorschriften nalezen op domino.gent/afsprakenbezoek