Covid-19 coronavirus update

16/04/2020 15u30
Update 16/04/2020 – 15u30
Beste bewoner, familielid, sympathisant
Net zoals velen onder jullie waren ook wij wat verwonderd van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad met betrekking tot het bezoek in de woonzorgcentra. Deze ochtend hebben we na grondig overleg beslist om tot nader orde bezoek te weren uit onze beide woonzorgcentra. We beseffen dat deze regeling zwaar weegt voor bewoners en familieleden maar momenteel primeert de veiligheid van bewoners en medewerkers. We zijn van mening dat het toelaten van bezoek momenteel de veiligheid teveel in gevaar zou brengen. We geloven in onze huidige aanpak. We volgen met dit besluit het advies van onze koepelorganisatie Zorgnet-Icuro. Ook bevoegd minister Wouter Beke heeft ondertussen beslist dat het toelaten van bezoek vandaag nog niet aan de orde is. We nemen de komende weken de tijd om uit te tekenen hoe we in de toekomst op een veilige manier opnieuw bezoek kunnen toelaten.


We danken jullie voor jullie begrip in deze,
De directie van Domino vzw.