Maatregelen n.a.v. het COVID-19 coronavirus

Nieuwe informatie m.b.t. het coronavirus (COVID-19) (update 03/04/2020 – 17u)

Hieronder kan u de nieuwste informatie m.b.t. de maatregelen terugvinden!

 Laatste Nieuws:
Er gelden sinds 01/04/2020 strengere maatregelen voor de groep van assistentiewoningen. Meer informatie daarover kan u hier terugvinden.
In de woonzorgcentra wordt het steeds vaker mogelijk om bewoners met klachten te testen. Dat is goed want zo kunnen we bewoners die nu preventief in isolatie bevinden mogelijks sneller uit isolatie halen. Wanneer er testen worden uitgevoerd worden de bewoners en betrokken familieleden en de huisarts telkens op de hoogte gesteld.
Sinds 12/03/2020 geldt er een algemeen bezoekverbod binnen ons woonzorgcentrum conform algemene richtlijnen vanuit de overheid. Dit ter bescherming van onze bewoners. We begrijpen dat dit ingrijpende zaken zijn maar het is echt belangrijk dat we maximaal zorg dragen van onze mensen. Concreet maken wij de volgende afspraken tot nader bericht:
 • Op donderdagavond 26 maart 2020 werd er een bewoner uit woonzorgcentrum Domino en één uit woonzorgcentrum Tempelhof getest op het coronavirus. Bij beide bewoners is een besmetting vastgesteld. De bewoners en de betrokken familieleden zijn hiervan in kennis gesteld. Alle beschermingsmaatregelen werden reeds toegepast aangezien de twee bewoners in quarantaine op hun kamer verblijven. Dit conform onze richtlijn waarbij we iedereen met symptomen van een luchtweginfectie isoleren.  Quarantaine is de meest effectieve manier om verdere verspreiding van het virus in ons woonzorgcentrum tegen te gaan en onze bewoners en medewerkers maximaal te beschermen. We staan in nauw contact met de diensten van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en onze coördinerend en raadgevend arts Koen Verhofstadt volgt van dichtbij de gezondheidssituatie van onze bewoners op. De medewerkers doen er alles aan om verdere verspreiding te voorkomen. Zij maken deze situatie zo comfortabel mogelijk voor onze bewoners. We hopen dat de bewoners snel genezen. De directie staat paraat om al uw vragen te beantwoorden. U kan zich richten tot Martin Seeuws, directeur bewonerszorg via het nummer 09 235 43 91 of via martin.seeuws@dominovzw.be. Via de website (https://domino.gent/covid19) en via https://facebook.com/dominovzw kan u de belangrijkste updates terugvinden.
 • Er kan niemand op bezoek komen bij de bewoners. We kiezen ervoor om geen vrijwilligers en mantelzorgers in te zetten aangezien ze beide geen noodzakelijke ADL-taken uitvoeren. We voorzien een uitzondering voor bewoners, die na evaluatie door onze palliatieve zorgcoördinator, in een terminale fase zitten. Aan die bezoekers vragen we steeds te registreren in de inkomhal. Jullie gaan daarna meteen naar de kamer van de bewoner.

 • We kiezen ervoor een neutrale zone te creëren bij de inkomhal in de woonzorgcentra. Hier kan u 2 x per week terecht, op woensdag tussen 14u00 en 15u00 en op vrijdag tussen 17u00 en 18u00 voor het ophalen van was, brengen van boodschappen en ophalen van post. We houden de was 24 u apart bij vooraleer hij naar de bewoner kan gaan. Zo zijn we er zeker van dat er geen overdracht kan zijn via de kledij. In dat kader vragen we ook om enkel droge, niet bederfbare voeding mee te brengen voor de bewoners. We begrijpen dat u graag iets extra meebrengt voor de bewoner maar zaken die kunnen bederven overleven die quarantaine van 24 uur niet en dat zou jammer zijn. Mogen we benadrukken dat het nodig is een afspraak te maken met de leidinggevende? De contactgegevens daartoe kan u hieronder terugvinden. 
 • Omtrent de was hoeft u normaal geen extra maatregelen te nemen tenzij de hoofdverpleegkundige u daarover contacteert. Een voorzorgsmaatregel die u kan nemen, is de was wassen op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°). Probeer de was niet onnodig te manipuleren maar deze meteen in de wasmachine te stoppen. U droogt hem ook het beste in de droogkast als dat mogelijk is.

 • Mogen we u vragen om omtrent de was afspraken te maken met de verantwoordelijke van de afdeling waar uw familielid verblijft. Hieronder kan u klikken op de campus waar uw familielid verblijft om de contactgegevens te zien.

  Contactgegevens :
  Campus DOMINO 
  Campus TEMPELHOF

 • Bewoners kunnen niet meer buiten het woonzorgcentrum treden als dit geen noodzakelijke onderzoeken in het kader van de gezondheid zijn. Dit wil zeggen dat zij niet naar de cafetaria kunnen maar ook niet op bezoek kunnen bij familie. Ook proberen we bewoners te stimuleren zoveel als mogelijk op de kamer te blijven. Individuele activiteiten gaan door maar ook de groepsactiviteiten laten we uit veiligheidsoverwegingen niet doorgaan. We begrijpen dat dit hard is maar het is onze taak onze mensen zo goed mogelijk te beschermen en zij zijn een zeer kwetsbare groep.

 • Vandaag vertrok er een algemeen schrijven naar familieleden waarin we oproepen om in contact te treden met ons (zie verder). Op de website kan je onder het luikje nieuws een aparte pagina met al het nieuws rond het coronavirus terugvinden.
 • We zetten maximaal in op een betekenisvolle dagbesteding voor onze bewoners en maken het wonen in het WZC zo aangenaam mogelijk. Ons personeel besteedt nog meer dan anders aandacht aan het psychologische welzijn van onze bewoners. We lanceerden daarom het e-mailadres wijdenkenaanjullie@dominovzw.be. We roepen jullie massaal op om hier berichten naartoe te sturen. Dat kunnen berichten voor een specifieke bewoner zijn (graag vermelding naam, campus en afdeling of kamernummer in het onderwerp) maar ook algemene steunbetuigingen zijn zeker welkom. Maak het gerust origineel, tekeningen, filmpjes ze zijn allemaal welkom.  Alles kan ook per post bezorgd worden aan Domino vzw t.a.v. wijdenkenaanjullie (eventueel naam bewoner) Tichelrei 1 9000 Gent. We zien een erg grote solidariteit die fantastisch is om te zien! We danken elk initiatief, klein en groot.

 

 • De bewoners van de groep van assistentiewoningen roepen we om om goed voor zichzelf te zorgen. Jullie krijgen allemaal een brochure rond voorzorgsmaatregelen in de bus. Sinds 01/04/2020 geldt er vanuit de het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een restrictie qua bezoek. Er wordt een inventarisatie gemaakt van één mantelzorger per flat die nog zal kunnen langskomen voor het uitvoeren van noodzakelijke taken. Daarnaast zijn ook de professionele dienstverleners zoals de thuiszorgdiensten en de thuisverpleging nog welkom. Er zal ter hoogte van de hoofdingangen een lijst beschikbaar zijn met namen van personen die nog toegang krijgen tot de assistentiewoningen. Verder vragen wij om de regels rond social distancing correct toe te passen. Alle informatie daaromtrent kan u hier terugvinden. Onze woonassistenten deden gisteren en vandaag hun ronde en gingen langs bij alle bewoners om de nieuwe maatregelen toe te lichten. Elke bewoner heeft daarnaast vandaag (02/04) een schrijven daaromtrent ontvangen en het attest verplaatsing voor de ene mantelzorger (op naam) ontvangen.

 • Het dagverzorgingscentrum is gesloten. De overheid besliste gisteren dat alle dagverzorgingscentra moeten sluiten t.e.m. 19/04. We hebben contact genomen met alle gebruikers.

 • De cafetaria’s, het restaurant van de Volkskliniek en de eetmogelijkheid voor de flatbewoners in de Dominozaal zijn gesloten. Flatbewoners kunnen maaltijden op de flat geleverd krijgen.
 • Heeft u persoonlijk nood aan psychosociale ondersteuning? U kan daarvoor terecht bij onze volgende partners:
  • Heb je als familielid of naaste van een psychisch kwetsbaar persoon nood aan een luisterend oor? Heb je vragen over een behandeling, wonen, werk en relaties of twijfels en onzekerheden
  • De luistervrijwilligers van Similes zijn elke werkdag van 10u00 tot 12u00 bereikbaar via het nummer 016 244 200 (niet op feestdagen en tijdens schoolvakanties). Je kan je vraag ook mailen naar luistervrijwilligers@hotmail.com
  • Tele-onthaal:
 • Voor algemene vragen kan u terecht op het nummer 09 235 43 91
 • Volg ook zeker onze sociale media (Domino vzw op facebook) en domino.gent/covid19/

We zorgen voor een dagelijkse update van het leven binnen het WZC.