Maatregelen n.a.v. het COVID-19 coronavirus

Nieuwe informatie m.b.t. het coronavirus (COVID-19) (update 07/07/2020 – 11u)

Hieronder kan u de nieuwste informatie m.b.t. de maatregelen terugvinden!

 Laatste Nieuws:

 • In de verdere geleidelijke afbouw van onze maatregelen is het vanaf 01/07/2020 mogelijk om per 2 op bezoek te komen. We behouden de afspraak van één uur en het op voorhand boeken van een afspraak. Verder kan bezoek vanaf heden in de kamer maar ook in de binnentuin of in de cafetaria doorgaan. Voor WZC Domino is dit in cafetaria Tichelhof en voor WZC Tempelhof in de cafetaria Tempelhof. Alle afspraken zijn hier samengevat:afspraken bezoek vanaf 01/07/2020 in het woonzorgcentrum.

 • Ons nieuwe bezoeksysteem is al een week aan het draaien en we merken dat het vlot loopt. Dank aan iedereen om hier zijn steentje aan bij te dragen. In dat kader kunnen we verder versoepelen. Vanaf volgende week maandag (22/06/2020) kan u tijdens het bezoekmoment was, eten en andere goederen meebrengen. U mag deze goederen rechtstreeks aan onze bewoner afgeven maar we vragen wel steeds de sociale afstand te bewaren. De breng- en ophaalmomenten op woensdag tussen 14-15u en vrijdag tussen 17-18u zullen volgende week nog doorgaan, daarna is het de bedoeling dat u dit via het bezoekmoment doet.
 • Zoals beloofd, hierbij een update rond onze bezoekregeling. De beslissing, waarvan u hieronder een weergave in affichevorm kan terugvinden, is een weloverwogen beslissing. Een beslissing waarbij we gaan rekenen op ieders verantwoordelijkheid om samen met ons een evenwicht te vinden tussen het garanderen van de veiligheid en het psychosociale aspect🙏.
  Vanaf maandag aanstaande, 15/06/2020, zal bezoek mogelijk zijn onder de voorwaarden zoals weergegeven in de affiche. Bezoek zal doorgaan op de kamer van de bewoner en verlengd worden tot blokken van één uur. Een bewoner kan per uur maar één bezoeker ontvangen maar zal wel verschillende bezoekers (maximaal 10) per week kunnen ontvangen.
  Vanaf woensdag 10/06/2020 12u00 stellen wij het boekingssysteem open en kan u een afspraak maken via domino.gent/bezoek-aanvragen-algemene-info/
  Lees alle informatie na in de affiche hieronder ⬇️.
  #samenDominovzw

 • Omtrent de bezoekregeling en de opening van de cafetaria verwachten we van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vandaag (05/06) nieuwe richtlijnen die kunnen ingaan vanaf 10/06/2020. We bekijken deze richtlijnen tegen maandag en zullen ook dan communiceren. We wijzen er graag op dat de veiligheid van onze bewoners en medewerkers het uitgangspunt blijft. Onze exitstrategie zal, net zoals in de maatschappij, in verschillende fases verlopen. Samen gaan we voor een verder veilig verloop van bezoek. #SamenDominovzw
 • Vanaf 03/06/2020 mag tijdens de was- en brengmomenten op woensdag tussen 14-15uur en vrijdag tussen 17-18 uur opnieuw alle voeding meegebracht worden. Mogen we jullie vragen de voedingswaren goed te verpakken. Omwille van de houdbaarheid zullen we deze ook meteen laten overhandigen aan de bewoner na het was- en brengmoment. Om die reden vragen we jullie ook boodschappen enkel op die momenten mee te brengen.
 • We houden er aan alle bezoekers hartelijk te danken voor hun stiptheid en engagement.
   De bezoeken zijn dankzij jullie allen vlot kunnen verlopen. Om aan de wensen van een aantal werkende familieleden en vrienden van onze bewoner tegemoet te komen, bieden we vanaf de week van 8 juni een beperkt aantal latere bezoekmomenten aan. Later bezoek is niet voor alle onze bewoners een goed idee. Sommige bewoners hebben niet de energie of mentale rust om na 17u bezoek te ontvangen. Twijfels of vragen? Contacteer de hoofdverpleegkundige van de afdeling. In WZC Domino zullen de latere bezoekmomenten mogelijk worden voor alle afdelingen op maandag (vanaf 8 juni) tussen 17 en 19u. Een afspraak hiervoor is te boeken via de knop ‘avondbezoek’. In WZC Tempelhof plannen we deze op donderdag (vanaf 11 juni) voor afdeling 123 om 17u, voor afdeling 122 om 17u30 en voor afdeling 121 om 18u. Hier zijn de avondmomenten te boeken via de kalender van de eigen afdeling. Met specifieke vragen met betrekking tot het bezoekmoment kunt u in WZC Domino terecht bij Nele 09 235 42 93 of nelevs@dominovzw.be en in WZC Tempelhof bij Bjorn: 09 235 44 86 of bjorndr@dominovzw.be. Voor hulp bij het reserveren van een afspraak kunt u op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9 en 10 uur terecht bij de sociale dienst. Voor WZC Domino bel je Evy Van De Rostijne of Jelle Lebeuf op 09 235 43 92. Voor WZC Tempelhof bel je Lieve Matthijs of Claire Lescrauwaet op 09 235 44 88.
 • Het dagverzorgingscentrum zal op 08/06 opnieuw de deuren openen. We bereiden ons in tussentijd voor op het organiseren van een veilige omgeving waarin we de social distance kunnen respecteren.
 • Op de pagina http://domino.gent/bezoek-aanvragen-algemene-info kan je vanaf 13/05 een bezoekmoment plannen. Meer informatie kan je vinden op http://domino.gent/afsprakenbezoek
 • Ons woorden uit de vorige post waren nog niet koud of er waren nieuwe richtlijnen voor de GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN. Het Vlaams Agentschap maakt bezoek mogelijk vanaf 10/5. Aangezien het dan moederdag is, hebben wij deze avond affiches gemaakt en omhoog gehangen/op de bus gedaan bij al onze bewoners. Bezoek zal binnen GAW Tichelhof en Tempelhof vanaf zondag 10/05 dus mogelijk zijn. We wijzen op het belang van het respecteren van onderstaande afspraken. Met vragen kan je terecht bij de woonassistent. Stay safe en vergeet de mama’s niet in de spotlight te zetten vanop een veilig afstand weliswaar!

Bezoek in de assistentiewoningen, er is wel wat rond te doen. Tot nader bericht behouden wij de afspraak zoals die nu geldig is namelijk de vaste mantelzorger kan langskomen, ander bezoek is jammer genoeg nog niet mogelijk. We verwachten zelf eerstdaags instructies vanuit het Vlaams Agentschap. Net zoals in het woonzorgcentrum bekijken we ondertussen hoe bezoek ook in de assistentiewoningen er in deze tijden kan uit zien.

Het bericht kwam op 07/05 dat we vanaf 18 mei 2020 opnieuw bezoek kunnen voorzien in het woonzorgcentrum. We bekijken in de komende dagen verder hoe we dit concreet zullen uitwerken. We houden jullie op de hoogte en kijken ernaar uit onze bewoners op een veilige manier te herenigen met familie.

 • Op 01/05 zijn onze bewoners in WZC Domino opnieuw getest. In WZC Tempelhof hebben we de bewoners op maandag getest. De familieleden en bewoners van zijn al op de hoogte gesteld van de resultaten.

 • Sinds 12/03/2020 geldt er een algemeen bezoekverbod binnen ons woonzorgcentrum conform algemene richtlijnen vanuit de overheid. Dit ter bescherming van onze bewoners. We begrijpen dat dit ingrijpende zaken zijn maar het is echt belangrijk dat we maximaal zorg dragen van onze mensen. Concreet maken wij de volgende afspraken tot nader bericht:

 • De Koning Boudewijnstichting lanceerde met https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Indirect/ExternZoek/20200401ND een oproep om met je geliefde in het woonzorgcentrum contact te houden via een eigen familiekrantje. Je kan het krantje gedurende 8 weken gratis maken online, het wordt gedrukt en opgestuurd naar de oudere op weekbasis. Leuke manier om in contact te blijven lijkt ons! Opgelet de deadline voor registratie loopt af op 30/04.

 • Update 16/04/2020 – 15u30
  Beste bewoner, familielid, sympathisant
  Net zoals velen onder jullie waren ook wij wat verwonderd van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad met betrekking tot het bezoek in de woonzorgcentra. Deze ochtend hebben we na grondig overleg beslist om tot nader orde bezoek te weren uit onze beide woonzorgcentra. We beseffen dat deze regeling zwaar weegt voor bewoners en familieleden maar momenteel primeert de veiligheid van bewoners en medewerkers. We zijn van mening dat het toelaten van bezoek momenteel de veiligheid teveel in gevaar zou brengen. We geloven in onze huidige aanpak. We volgen met dit besluit het advies van onze koepelorganisatie Zorgnet-Icuro. Ook bevoegd minister Wouter Beke heeft ondertussen beslist dat het toelaten van bezoek vandaag nog niet aan de orde is. We nemen de komende weken de tijd om uit te tekenen hoe we in de toekomst op een veilige manier opnieuw bezoek kunnen toelaten.

 • 15/04 20u00: De Nationale Veiligheidsraad op 15/04 dat er opnieuw bezoek per bewoner is toegestaan. Het zal gaan om één en dezelfde persoon die voorafgaand aan het bezoek gedurende veertien dagen geen ziektesymptomen mag vertoond hebben. Om ons de kans te geven dit logistiek te bekijken, laten we morgen (16/04) al zeker nog geen bezoek toe. We willen vermijden dat het een overrompeling wordt. Morgen in de late namiddag zal er via onze snelle kanalen (website en facebook) zeker gecommuniceerd worden over onze aanpak. De veiligheid van onze bewoners en personeelsleden staat daarbij voorop.

 • Afgelopen week werden er een aantal woonzorgcentra geselecteerd voor testing. Wij zaten niet bij de 55 huizen die het hardst getroffen zijn. Daardoor werd testing via de Vlaamse Overheid niet ter beschikking gesteld aan ons. Met dank aan de Huisartsenkring Gent konden we wel heel wat testen uitvoeren. Die testen bieden ons hoopvolle resultaten. Alle bewoners die getest zijn en hun familieleden en huisarts worden persoonlijk op de hoogte gesteld van de resultaten (zowel negatief als positief). We juichen de mogelijkheid tot testing toe. Dat is goed want zo kunnen we bewoners die nu preventief in isolatie verblijven mogelijks sneller uit isolatie halen. We willen er ook graag op wijzen dat een testresultaat natuurlijk wel maar een momentopname is en ook in dat kader moet geïnterpreteerd worden. A.d.h.v. de resultaten bekijken we ook telkens of bijsturing van onze werking nodig is.

 • Onze medewerkers worden, indien ze dit wensen, vanuit het woonzorgcentrum psychologisch begeleid door onze personeelscoach. Onze focus ligt dezer dagen, nog meer dan anders, bij het psychologisch welbevinden van onze bewoners. We zetten hierop in door contacten met familieleden mogelijk te maken zowel via zwaaien als via videobellen of post, in te zetten op activiteiten waarbij bewoners samen kunnen beleven zonder daarbij echt in elkaars buurt te zijn zoals muziekactiviteiten als via individuele contacten.

 • Op donderdagavond 26 maart 2020 werd er een bewoner uit woonzorgcentrum Domino en één uit woonzorgcentrum Tempelhof getest op het coronavirus. Bij beide bewoners is een besmetting vastgesteld. De bewoners en de betrokken familieleden zijn hiervan in kennis gesteld. Alle beschermingsmaatregelen werden reeds toegepast aangezien de twee bewoners in quarantaine op hun kamer verblijven. Dit conform onze richtlijn waarbij we iedereen met symptomen van een luchtweginfectie isoleren.  Quarantaine is de meest effectieve manier om verdere verspreiding van het virus in ons woonzorgcentrum tegen te gaan en onze bewoners en medewerkers maximaal te beschermen. We staan in nauw contact met de diensten van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en onze coördinerend en raadgevend arts Koen Verhofstadt volgt van dichtbij de gezondheidssituatie van onze bewoners op. De medewerkers doen er alles aan om verdere verspreiding te voorkomen. Zij maken deze situatie zo comfortabel mogelijk voor onze bewoners. We hopen dat de bewoners snel genezen. De directie staat paraat om al uw vragen te beantwoorden. U kan zich richten tot Martin Seeuws, directeur bewonerszorg via het nummer 09 235 43 91 of via martin.seeuws@dominovzw.be. Via de website (https://domino.gent/covid19) en via https://facebook.com/dominovzw kan u de belangrijkste updates terugvinden.

 • Er kan niemand op bezoek komen bij de bewoners. We kiezen ervoor om geen vrijwilligers en mantelzorgers in te zetten aangezien ze beide geen noodzakelijke ADL-taken uitvoeren. We voorzien een uitzondering voor bewoners, die na evaluatie door onze palliatieve zorgcoördinator, in een terminale fase zitten. Aan die bezoekers vragen we steeds te registreren in de inkomhal. Jullie gaan daarna meteen naar de kamer van de bewoner.

 • We kiezen ervoor een neutrale zone te creëren bij de inkomhal in de woonzorgcentra. Hier kan u 2 x per week terecht, op woensdag tussen 14u00 en 15u00 en op vrijdag tussen 17u00 en 18u00 voor het ophalen van was, brengen van boodschappen en ophalen van post. We houden de was 24 u apart bij vooraleer hij naar de bewoner kan gaan. Zo zijn we er zeker van dat er geen overdracht kan zijn via de kledij. In dat kader vragen we ook om enkel droge, niet bederfbare voeding mee te brengen voor de bewoners. We begrijpen dat u graag iets extra meebrengt voor de bewoner maar zaken die kunnen bederven overleven die quarantaine van 24 uur niet en dat zou jammer zijn. Mogen we benadrukken dat het nodig is een afspraak te maken met de leidinggevende? De contactgegevens daartoe kan u hieronder terugvinden. 

 • Omtrent de was hoeft u normaal geen extra maatregelen te nemen tenzij de hoofdverpleegkundige u daarover contacteert. Een voorzorgsmaatregel die u kan nemen, is de was wassen op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°). Probeer de was niet onnodig te manipuleren maar deze meteen in de wasmachine te stoppen. U droogt hem ook het beste in de droogkast als dat mogelijk is.

 • Mogen we u vragen om omtrent de was afspraken te maken met de verantwoordelijke van de afdeling waar uw familielid verblijft. Hieronder kan u klikken op de campus waar uw familielid verblijft om de contactgegevens te zien.

  Contactgegevens :

  Campus DOMINO 

  Campus TEMPELHOF

 • Bewoners kunnen niet meer buiten het woonzorgcentrum treden als dit geen noodzakelijke onderzoeken in het kader van de gezondheid zijn. Dit wil zeggen dat zij niet naar de cafetaria kunnen maar ook niet op bezoek kunnen bij familie. Ook proberen we bewoners te stimuleren zoveel als mogelijk op de kamer te blijven. Individuele activiteiten gaan door maar ook de groepsactiviteiten laten we uit veiligheidsoverwegingen niet doorgaan. We begrijpen dat dit hard is maar het is onze taak onze mensen zo goed mogelijk te beschermen en zij zijn een zeer kwetsbare groep.

 • Vandaag vertrok er een algemeen schrijven naar familieleden waarin we oproepen om in contact te treden met ons (zie verder). Op de website kan je onder het luikje nieuws een aparte pagina met al het nieuws rond het coronavirus terugvinden.

 • We zetten maximaal in op een betekenisvolle dagbesteding voor onze bewoners en maken het wonen in het WZC zo aangenaam mogelijk. Ons personeel besteedt nog meer dan anders aandacht aan het psychologische welzijn van onze bewoners. We lanceerden daarom het e-mailadres wijdenkenaanjullie@dominovzw.be. We roepen jullie massaal op om hier berichten naartoe te sturen. Dat kunnen berichten voor een specifieke bewoner zijn (graag vermelding naam, campus en afdeling of kamernummer in het onderwerp) maar ook algemene steunbetuigingen zijn zeker welkom. Maak het gerust origineel, tekeningen, filmpjes ze zijn allemaal welkom.  Alles kan ook per post bezorgd worden aan Domino vzw t.a.v. wijdenkenaanjullie (eventueel naam bewoner) Tichelrei 1 9000 Gent. We zien een erg grote solidariteit die fantastisch is om te zien! We danken elk initiatief, klein en groot.

 • Er gelden sinds 01/04/2020 strengere maatregelen voor de groep van assistentiewoningen. Meer informatie daarover kan u hier terugvinden. De bewoners van de groep van assistentiewoningen roepen we om om goed voor zichzelf te zorgen. Jullie krijgen allemaal een brochure rond voorzorgsmaatregelen in de bus. Sinds 01/04/2020 geldt er vanuit de het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een restrictie qua bezoek. Er wordt een inventarisatie gemaakt van één mantelzorger per flat die nog zal kunnen langskomen voor het uitvoeren van noodzakelijke taken. Daarnaast zijn ook de professionele dienstverleners zoals de thuiszorgdiensten en de thuisverpleging nog welkom. Er zal ter hoogte van de hoofdingangen een lijst beschikbaar zijn met namen van personen die nog toegang krijgen tot de assistentiewoningen. Verder vragen wij om de regels rond social distancing correct toe te passen. Alle informatie daaromtrent kan u hier terugvinden. Onze woonassistenten doen regelmatig hun ronde en gaan langs bij alle bewoners om de (nieuwe) maatregelen toe te lichten. Elke bewoner heeft daarnaast op 02/04 een extra schrijven met de nieuwste richtlijnen en het attest verplaatsing voor de ene mantelzorger (op naam) ontvangen.

 • Het dagverzorgingscentrum is gesloten. De overheid besliste gisteren dat alle dagverzorgingscentra moeten sluiten t.e.m. 19/04. We hebben contact genomen met alle gebruikers.

 • De cafetaria’s, het restaurant van de Volkskliniek en de eetmogelijkheid voor de flatbewoners in de Dominozaal zijn gesloten. Flatbewoners kunnen maaltijden op de flat geleverd krijgen.

 • Heeft u persoonlijk nood aan psychosociale ondersteuning? U kan daarvoor terecht bij onze volgende partners:

  • Heb je als familielid of naaste van een psychisch kwetsbaar persoon nood aan een luisterend oor? Heb je vragen over een behandeling, wonen, werk en relaties of twijfels en onzekerheden

  • De luistervrijwilligers van Similes zijn elke werkdag van 10u00 tot 12u00 bereikbaar via het nummer 016 244 200 (niet op feestdagen en tijdens schoolvakanties). Je kan je vraag ook mailen naar luistervrijwilligers@hotmail.com

  • Tele-onthaal:

 • Voor algemene vragen kan u terecht op het nummer 09 235 43 91

 • Volg ook zeker onze sociale media (Domino vzw op facebook) en domino.gent/covid19/

We zorgen voor een driedagelijkse update van het leven binnen het WZC.