Domino vzw met haar sterke prijs-kwaliteitsverhouding in de Rusthuiswijzer van Het Nieuwsblad

Vandaag lanceert het Nieuwsblad ‘Het Grote Rusthuisdossier’.  Aanvullend aan deze publicatie deze toelichting:

Allereerst brengen we graag onze scherpe dagprijs onder de aandacht. Uit de gegevens blijkt dat WZC Domino en WZC Tempelhof respectievelijk 6,71 euro en 11,39 euro goedkoper zijn dan de gemiddelde dagprijs in Vlaanderen. Onze scherpe prijzen zijn kenmerkend, meer zelfs het staat letterlijk verwoord in onze missie en visie.

Graag gaan we ook even in op de resultaten vanuit de Dimarso-enquête die zichtbaar zijn op de fiches van de Rusthuiswijze opgemaakt door Het Nieuwsblad. We maken graag de kanttekening dat de enquête al vrij oud is (2014 voor campus Domino en 2016 voor campus Tempelhof) en enkel is uitgevoerd bij ouderen die wilsbekwaam zijn. Onze bewoners kampen in veel gevallen met geheugenproblemen (75-80%) waardoor veel van onze bewoners niet in aanmerking kwamen.

Zelf hechten we trouwens ook veel belang aan een tevredenheidsenquête. De meest recente bevraging werd net afgesloten en binnenkort kunnen jullie de resultaten daarvan zeker verwachten. Daarbij zetten we maximaal in op input van de bewoner zelf.  In de Dimarso-enquête scoren we minder goed op vlak van ‘Persoonlijke omgang met medebewoners’ (2,7/5 Domino; 2,9/5 Tempelhof). Dit item scoorde in veel Vlaamse huizen (2,49/5) slechter.  Daarnaast verklaren de zware zorgbehoefte van onze bewoners en de beperktere communicatiemogelijkheden deze cijfers. Onze score op vlak van ‘Maaltijden’ (3,9/5 Domino; 3,7/5 Tempelhof; 3,66/5 Vlaanderen) wordt naar beneden gehaald door de vraag ‘Heeft u een vrije keuze van tijdstip waarop u wil eten?’. Geen evident iets, maximale autonomie garanderen en toch zaken logistiek haalbaar houden. We proberen daaraan tegemoet te komen door onder andere te testen met 2 shifts voor het nuttigen van het avondmaal, de mogelijkheid tot een extra boterham in de avond, ontbijtgroepjes ’s ochtends…. We gaan dus zeker actief aan de slag met de aangebrachte punten. Zo ook met het item ‘keuze activiteiten’ (2,9/5 Domino; 2,3/5 Tempelhof; 2,78/5 Vlaanderen). We proberen een gevarieerd aanbod te voorzien waarbij de collega’s vertrekken vanuit de interesses van onze bewoners. Steeds vaker ligt daarbij de nadruk op individuele betekenisvolle activiteiten i.p.v. de grote groepsactiviteiten van weleer.

In het afgelopen jaar kregen we in beide woonzorgcentra onaangekondigde periodieke inspectie van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Die bezoeken verlopen altijd in een constructieve sfeer en met de opmerkingen die geformuleerd worden, gaan we aan de slag. Desalniettemin zijn we best fier op de resultaten die we behalen tijdens inspectiebezoeken.

Tot slot willen we graag nog wat toelichting geven bij het item ‘fixatie’. Uit de cijfers (Domino 106 ; Tempelhof 39) zou u verkeerdelijk kunnen afleiden dat zo goed als iedereen in het woonzorgcentrum de hele dag wordt gefixeerd. Dit klopt uiteraard niet. Wanneer we overgaan tot fixatie is dit altijd in nauw overleg met het multidisciplinair team, de familie en ,indien mogelijk, de bewoner zelf. In het cijfer op de website van Het Nieuwsblad zit elke bewoner vervat die op een bepaald moment van de dag gefixeerd wordt, zelfs al is dat maar voor even. Zo worden nogal wat bewoners ’s nachts beschermd met onrusthekkens omdat ze bijvoorbeeld schrik hebben om uit bed te vallen. We willen benadrukken dat geen enkele bewoner wordt vastbonden in WZC Tempelhof en Domino. 

Blijf je graag op de hoogte rond onze werking? Je kan alle recente informatie terugvinden op domino.gent en op onze facebookpagina.

Wilt u graag meer informatie over onze kwaliteitswerking? U kan steeds contact opnemen met één van de volgende personen:

Martin Seeuws, directeur bewonerszorg 09 235 43 91, martin.seeuws@dominovzw.be

Marc Van Parijs, middenkader bewonerszorg 09 235 41 97, marc.vanparijs@dominovzw.be

Marjolein Baetens, kwaliteitscoördinator 09 235 43 99, marjolein.baetens@dominovzw.be