KWALITEITSZORG

KWALITEITSCOÖRDINATOR

Als kwaliteitscoördinator sta ik in voor de monitoring, het plannen, uitvoeren en bijsturen van de kwaliteit van de zorg. Daarbij nemen we binnen Domino een goede, betaalbare zorg als uitgangspunt. Het is mijn taak a.d.h.v. bevraging, kwaliteitsindicatoren en kwaliteitssystemen zoals Prezo de vinger aan de pols te houden omtrent alles wat kwaliteit aangaat.

Marjolein Baetens

Marjolein Baetens

Kwaliteitscoördinator

☎ 09/ 235 43 99


Contact

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens,
verwijzen we naar onze
Privacyverklaring. 

Prezo woonzorg

PREZO Domino GentIn 2015 gingen we van start met PREZO, een integraal kwaliteitssysteem voor woonzorgcentra. 

PREZO Woonzorg helpt je om doelstellingen te bepalen rond zorgkwaliteit en deze concreet in te plannen via prestaties (PREZO staat voor “PREstaties in de ZOrg”). Aan de hand van zelfevaluaties, tevredenheidsmetingen en objectieve indicatoren volg je continu op hoe de organisatie presteert en evolueert op vlak van kwaliteit.

Op deze manier meten wij de kwaliteit, evalueren we op regelmatige basis belangrijke thema's en houden we onze vorderingen bij in een performante ICT-tool. We merken dat onze medewerkers gestimuleerd worden om bewoners voorop te stellen, om aan verbetering te werken, om open over kwaliteit te praten.

 

Extra informatie 

Prezo

 

Vlaams indicatoren project

Het Vlaams Indicatorenproject (VIP) meet de kwaliteit van zorg in de Vlaamse woonzorgcentra.

Het doel
- Woonzorgcentra helpen om zichzelf te evalueren en hun kwaliteitsbeleid te verbeteren.
- Bewoners of het bredere publiek informeren.
- De overheid kan de resultaten gebruiken bij inspecties en erkenningsbeslissingen.
- Voorzieningen met elkaar vergelijken (benchmarking).

 

Extra informatie 

Vlaams indicatorenproject