Kinderdagverblijf Bengelhof Gent centrum 9000 creche
Slider

ALGEMEEN

Brengen & afhalen
Wij zijn open vanaf 6.30 tot en met 18.30. Wel vragen wij om 10 minuten voor sluitingstijd aanwezig te zijn, op die manier heeft de begeleiding voldoende tijd om af te sluiten. Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mogen de ouders hun kind op elk moment brengen en afhalen.

Afwezigheden
Op jaarbasis krijg je een maximum aan 18 respijtdagen. Dit zijn afwezigheidsdagen die de ouders vrij mogen opnemen en inplannen zonder de opvang te moeten betalen. Gewettigde ziekte, vooraf ingeplande vakantie vallen hier buiten.

Medicatie
Voor het toedienen van medicatie hebben wij steeds een medisch voorschrift nodig.

VOORRANGSBELEID

Wij zijn een erkend kinderdagverblijf en houden ons aan de voorrangsregels van kind en gezin.

Wij geven absolute voorrang aan wie kinderopvang nodig heeft om:
1. Werk te zoeken, werk te behouden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen.
Verder geven we voorrang aan (geen rangorde tussen de voorrangsgroepen):
2. Alleenstaande ouders
3. Gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen
4. Pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben
5. Broers of zussen van kinderen die in het Bengelhof opgevangen worden.
6. Kinderen van personeelsleden van VZW Domino en VZW Bengelhof

Op jaarbasis moet minstens 20% van de totale bezetting kinderen zijn uit gezinnen met minstens twee kenmerken van de voorrangsregels
(nummers 1 t.e.m. 4) of kinderen uit kwetsbare gezinnen.