Kinderdagverblijf Bengelhof Gent centrum 9000 creche
Slider

HET TEAM 

  • Het begeleidingsteam: zij staan in voor de dagdagelijkse opvang van uw kind.
  • Een poetsdame en logistieke hulp: zij zorgen voor propere speelruimtes, verse fruitpapjes, ...
  • De pedagogische coach: samen met het volledig team zal de coach er voor zorgen dat de pedagogische visie dagdagelijks wordt omgezet naar de praktijk. Leuke spelactiviteiten uitwerken, het begeleidingsteam stimuleren, motiveren en activeren is de hoofdtaak.
  • De verantwoordelijke: Katrien, zij fungeert als contactpersoon en staat in voor de dagdagelijkse werking van het Bengelhof

Samen zetten wij ons dagelijks in voor het bieden van kwalitatieve opvang!

COLLECTIEVE SLUITING

  • 3 weken rond de Gentse Feesten
    2018: 16 juli t.e.m. 3 augustus
  • Alle wettelijke feestdagen die in de week vallen
  • Enkele brugdagen (deze worden geafficheerd in het kinderdagverblijf) 

ZIEKE KINDJES!

Wij mogen geen acuut zieke kindjes opvangen, wij steunen hierbij de 'infectieklapper' van Kind en Gezin.