Groep van Assistentiewoningen: verstrengen maatregelen n.a.v. COVID-19 coronavirus

Laatste update: 19/06/2020 17:00

Update: De cafetaria van GAW Tempelhof is opnieuw toegankelijk voor GAW bewoners en hun bezoek. We vragen om steeds de sociale afstand te bewaren. Momenteel bekijken we de mogelijkheid om ’s middags samen te eten in de Dominozaal ook opnieuw mogelijk te maken. We nemen daar de tijd om een veilig systeem uit te werken.

De regels die de Nationale Veiligheidsraad communiceert gelden ook voor onze bewoners van de assistentiewoningen. In de thuissituatie kan u per week met tien verschillende personen afspreken. Hieronder kan u een overzicht vinden van de belangrijkste veiligheidsmaatregelen die u in acht dient te nemen. Ook onze gemeenschappelijke delen worden opnieuw geopend. Op elke ruimte staat geschreven hoeveel personen mogen aanwezig zijn.

Update 08/05/2020

Ons woorden uit de vorige post waren nog niet koud of er waren nieuwe richtlijnen voor de GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN. Het Vlaams Agentschap maakt bezoek mogelijk vanaf 10/5. Aangezien het dan moederdag is, hebben wij deze avond affiches gemaakt en omhoog gehangen/op de bus gedaan bij al onze bewoners. Bezoek zal binnen GAW Tichelhof en Tempelhof vanaf zondag 10/05 dus mogelijk zijn. We wijzen op het belang van het respecteren van onderstaande afspraken. Met vragen kan je terecht bij de woonassistent. Stay safe en vergeet de mama’s niet in de spotlight te zetten vanop een veilig afstand weliswaar!

Er is wat onduidelijkheid over het opnieuw toelaten van bezoek in de assistentiewoningen. Tot nader bericht behouden we de huidige richtlijnen. We verwachten daar eerstdaags nieuwe richtlijnen van het Vlaams Agentschap

Basistekst: Sinds 12 maart gelden er in ons land enkele strenge maatregelen om de bevolking en zeker ook de ouderen in een GAW maximale bescherming te bieden tegen besmetting met het coronavirus. Op dinsdagavond 31/03/2020 kreeg de directie hieromtrent ook nieuwe richtlijnen doorgestuurd

Allereerst geven we hieronder de nieuwe richtlijnen mee:

Mogelijke of zekere besmetting COVID-19 coronavirus

 • Bewoners die mogelijk of zeker besmet zijn met COVID-19 corona dienen dit te melden aan de woonassistent en contact op te nemen met de huisarts. Aan hun flatdeur zal een affiche DRUPPEL-CONTACT isolatie hangen om het voor éénieder duidelijk te maken dat er sprake is van een (preventieve) isolatie.
 • Zij blijven in hun eigen flat of woning en leven de maatregelen over zelfisolatie strikt na. Indien noodzakelijk, ondersteunt de woonassistent deze bewoners door het opzetten van de nodige zorg- en dienstverlening om deze zelfisolatie te bestendigen.
Toegang:

Toegang tot de groep van assistentiewoningen of het serviceflatgebouw is enkel mogelijk voor:

 • Interne en externe medewerkers, waaronder de woonassistent, huisartsen en thuisverpleging en thuiszorgdiensten. De thuiszorgdienst die uw flat komt poetsen kan bijgevolg wel nog langskomen. De kapper en de pedicure behoren hier niet toe.
  • Voor de volledige periode éénzelfde mantelzorger per flat die essentiële zorgtaken uitvoert zoals het brengen van boodschappen. Overweeg of het inschakelen van professionele zorgverstrekkers aangewezen is. Voor advies kan u terecht bij de woonassistent.
   • Aan de hoofdingang zal een lijst te vinden zijn met de namen van mensen die nog toegelaten zijn (professionele zorgverstrekkers en éénzelfde mantelzorger per flat voor de hele periode). Voor mensen wiens naam niet vermeld staat op de lijst is de toegang tot het gebouw VERBODEN.
   • Alle mensen op de lijst krijgen bijgevoegd aan deze brief een persoonlijk attest dat zij zich moeten kunnen verplaatsen naar hier in het kader van hun rol als mantelzorger of zorgprofessional.
 • Extern niet-essentieel bezoek is niet toegelaten, in het bijzonder contact tussen kinderen en ouderen is af te raden. Kinderen worden zelden ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Enkel één mantelzorg per flat, die essentiële verzorgingstaken uitvoert of boodschappen komt brengen, is toegestaan in de assistentiewoning. Dit is de mantelzorger wiens naam op de lijst in de hoofdingang genoteerd staat.
Tot slot drukken we ook nog eens op de huidige richtlijnen waar éénieder zich moet aan houden:
 • Conform de corona-maatregelen in de privésfeer, is iedereen verplicht om thuis te blijven en contact met andere mensen dan buiten het gezin te vermijden.
 • Iedere bewoner respecteert de algemene hygiënemaatregelen en laat minimum 1,5 meter tussen elkaar, behalve bij partners die in dezelfde assistentiewoning of flat verblijven. Het contact met medebewoners wordt zoveel mogelijk beperkt en vindt enkel plaats mits het respecteren van voldoende afstand en in de buitenlucht.
 • Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegestaan, zoals naar de winkel en naar de bankautomaat gaan. Alle niet-dringende verplaatsingen zijn verboden voor alle bewoners. Het verlaten van de assistentiewoning of serviceflat voor andere activiteiten dan deze hierboven beschreven, wordt sterk ontraden door ons.
 • De algemene voorzorgsmaatregelen over handhygiëne en afstand zijn duidelijk geafficheerd binnen het gebouw, namelijk aan de ingang en aan de lift. Lees de instructies na en pas deze toe.
 • Er geldt een samenscholingsverbod. Dit betekent concreet dat ook samenkomsten van bewoners in de ontmoetingsruimte(n) of gemeenschappelijke ruimten van groepen van assistentiewoningen verboden zijn. Daarom zijn die gemeenschappelijke delen ook afgesloten. Op de vrij toegankelijke plaatsen is het meubilair grotendeels weggenomen.
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Voor de bewoners van groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen kan dit enkel met de samenwonende partner of met één vriend(in). Bewaar ook hier minimum 1,5 meter afstand en beperk het aantal verschillende contacten met vrienden tot een minimum (bijvoorbeeld ga wandelen met een mantelzorger).
 • De tuin is toegankelijk voor de flatbewoners , op voorwaarde dat zij zich houden aan de beschermende maatregelen over het verplicht afstand houden van elkaar.
 • Maaltijden samen nuttigen, binnen de eigen voorziening of in een andere voorziening, is niet toegestaan. U kan beroep doen op onze maaltijden aan huis, neem hiervoor contact op met de woonassistent.
 • De woonassistenten van GAW Tichelhof en Tempelhof staan ter beschikking voor vragen. In de afwezigheid van Carine wordt de permanentie in GAW Tichelhof opgenomen door Josefien Verschraegen (coördinator DVC Domino).