DEMENTIEVRIENDELIJKE ORGANISATIE

Dementie dementievriendelijk DVC dagverzorgingscentrum Domino Gent ouderen senioren thuisopvang dagcentrum Rusthuis Rustoord Woonzorgcentrum Woonzorgcentra Domino ouderen senioren Gent Dagverzorgingscentrum Tempelhof Assistentiewoning Serviceflat bejaarden zorg gent oost-vlaanderen kwaliteit

Samen met verschillende partners in Gent streven wij naar een 'Dementievriendelijk Gent'.
Binnen Domino doen wij dit door verschillende projecten te organiseren en te ondersteunen. 

Referentiepersonen dementie

Heb je vragen over dementie, nood aan een klankbord of wil je graag dat we meezoeken naar manieren om in contact te blijven, de zorg vol te houden, laat dan zeker iets van je horen. Je mag rechtstreeks contact met ons opnemen.

Bjorn De Raedt

Bjorn De Raedt

Referentiepersoon dementie

☎ 09/235 44 86

Contact

Door te klikken op "Verstuur bericht" gaat u akkoord met ons Privacy beleid

Nele Van Schelvergem

Nele Van Schelvergem

Referentiepersoon dementie/Personeelscoach

☎ 09/235 42 93


Contact

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens,
verwijzen we naar onze
Privacyverklaring. 

Onze projecten

[post_grid id='21044']

Achtergrond
informatie

VISIE OP DEMENTIE

De visie op dementie vertrekt vanuit de algemene opdrachtsverklaring waarin kwaliteitsvolle en warme zorg voor iedere kwetsbare bewoner centraal staat. We streven er naar om onze bewoners en daggasten liefdevol te begeleiden tot in hun laatste levensfase waarbij comfort en zelfbeschikking sleutelwoorden zijn. 

Om dit te realiseren 

 • proberen we het bestaande woon-, zorg- en leefklimaat maximaal aan te passen aan de noden van personen met dementie. 
 • zetten we in op betrokken en gevormde medewerkers die met kennis van dementie en respect voor de eigenheid van de persoon, zorg op maat bieden. 
 • trachten we een vertrouwensrelatie op te bouwen met de bewoners, daggasten en mantelzorgers via correcte informatie, aandacht voor de beleving van eenieder, een onderbouwd zorgaanbod en periodiek overleg. 
 • worden vrijwilligers en studenten op een passende manier betrokken 

ZORGEN VOOR IEMAND MET DEMENTIE 

Dementie betekent voor de directe omgeving van de bewoner een verlies. De persoon met dementie wordt steeds moeilijker te bereiken. Beetje bij beetje word je gedwongen afscheid te nemen van de persoon die hij of zij was. 

Rouwgevoelens worden niet altijd herkend. Niet door jezelf, wat vragen bij je op kan roepen zoals: 'waarom reageer ik toch zo?' En niet bij de omgeving: 'je ouder of partner is er toch nog?' 

Doordat je verlies voor de buitenwereld onzichtbaar is, geef je best zelf aan dat je hulp of steun nodig hebt. Dit kan je op volgende manieren doen: 

 • Praat over je gevoelens met een hulpverlener, goede vriend(in) of familielid. 
 • Ontmoet lotgenoten bij een bezoek aan de familiegroep van de Alzheimerliga, iedere tweede dinsdagavond om 19u30 in de polyvalente zaal van WZC Temelhof (niet in juli en augustus). Het programma is terug te vinden op www.alzheimerliga.be/gent. Vooraf inschrijven is niet nodig. 
 • Vraag vrienden een keertje langs te komen in het woonzorgcentrum of spreek af met iemand dat men je opbelt na je bezoek. 
 • Ook de huisarts kan een luisterend oor bieden. 

DE ZORG VOOR BEWONERS MET DEMENTIE IN HET WZC

 • Voor iederen van onze bewoners van het WZC willen we een thuis creëren waar ook familie en bekenden zich goed voelen en steun ervaren. 
 • Het accent ligt op de PERSOON met dementie. We trachten de individuele zorg af te stemmen op de toenemende behoefte. 
 • Iedere bewoner wordt uitgenodigd om, binnen zijn/haar mogelijkheden, zo lang mogelijk actief te blijven. 
 • Het is onze overtuiging dat een rustige omgeving bijdraagt aan een gevoel van geborgenheid en veiligheid. 
 • We zoeken naar een evenwicht tussen veiligheid en vrijheid en streven naar zo weinig mogelijk fixatie.
 • Er bestaat een werkgroep dementie die multidisciplinair is samengesteld en waarin alle afdelingen vertegenwoordigd zijn.  

  Kortom, in beide woonzorgcentra willen we bouwen aan een dementievriendelijk zorgbeleid waarin familie een evenwaardige plaats inneemt.

CONTACT IN NABIJHEID

Een positieve ontmoeting is het hoofddoel bij elk bezoek. Het gaat in de eerste plaats om samen een zinvol en deugddoen moment te belven. Vaak zit dit in kleine dingen. 

Enkele tips geven we jullie graag mee:

 • Plan je bezoek op een rustig moment en leg jezelf geen verwachtingen op. 
 • Voel je vrij om samen met de bewoner op stap te gaan. 
 • Een huisdier mag meegebracht worden, het is een ideaal middel tot contact. 
 • Wees bemoedigend in je contact, vermijd het wijzen op fouten. 
 • Geef ook iets van jezelf prijs. 
 • Vraag de ergotherapeut naar kleine activiteitideetjes (een voetbad, een puzzel, luisteren naar favoriete muziek, een fotoboek bekijken..) of kom samen naar de geplande activiteiten. 
 • Geef gerust aan bij welke zorgtaken je betrokken wil worden. 
 • Bewoners met dementie komen vaak niet meer tot actie. Laat je afschrikken door hun nee en afwijzig. Eens je over de drempel hebt gekeken, genieten ze er meestal enorm van.