Gerodent in campus Tempelhof en campus Domino

Omdat we een goede mondzorg bij onze bewoners  belangrijk vinden, kwamen de tandartsen van Gerodent met hun mobiele tandartspraktijk weer langs. Dit voor de tweede maal dit jaar. Op woensdag 17 en vrijdag 19 oktober verleenden ze preventieve en curatieve mondzorg in campus Tempelhof. Op 22-23 en 24 oktober stalden ze hun tandartspraktijk uit in campus Domino.

Wat doet Gerodent in Domino?

Mondproblemen bij kwetsbare ouderen vroegtijdig opsporen alsook de behandelbehoeften bij bewoners in kaart brengen en een mondzorgproject opstellen voor elke kwetsbare oudere. Het is een project van de Kliniek voor tand-, mond- en kaakziekten van het UZ Gent.

Het grote voordeel dat Gerodent bij ons langskomt is dat onze bewoners zich niet hoeven te verplaatsen en dat alle nodige info meteen aan het zorgteam kan worden overgedragen. Bovendien geven de tandartsen tips mee aan het personeel over de dagelijkse verzorging van de mond en tanden.