LEVENSEINDE

Palliatief support team

Inneke Wellens

Inneke Wellens

Coördinator palliatieve zorgen

☎ 09/235 46 46

Contact

Door te klikken op "Verstuur bericht" gaat u akkoord met ons Privacy beleid

Dr. Koen Verhofstadt

Dr. Koen Verhofstadt

Coördinerend raadgevend arts

☎ 09/235 43 95

Ik ben Koen Verhofstadt, huisarts in een Gentse groepspraktijk en sinds 2001 ben ik CRA in het woonzorgcentrum Domino. CRA wil zeggen “coördinerend en raadgevend arts” . Mijn taak bestaat er in om de medische zorg voor de bewoners te organiseren in samenwerking met de huisartsen en de hoofdverpleegkundigen. Wij werken bijvoorbeeld aan een uniform beleid inzake (zorg)infecties, proberen de hoeveelheid geneesmiddelen van de bewoners onder de loep te nemen en geven speciale aandacht aan de voorafgaande zorgplanning en eindelevenszorg. Ik behartig ook eventuele communicatieproblemen tussen huisartsen en de instelling of verpleging, tussen huisartsen onderling en in verband met de continuïteit van zorgverlening. Ik maak ook deel uit van het directiecomité en ben lid van de raad van bestuur. Op die manier ben ik een aanspreekpersoon voor het medische beleid op de verschillende niveaus in Domino. Ik ben niet de vervangende arts voor de huisartsen noch in het woonzorgcentrum, noch in de assistentiewoningen maar ook voor hen ben ik een aanspreekpersoon voor algemeen medische zaken.

Contact

Door te klikken op "Verstuur bericht" gaat u akkoord met ons Privacy beleid

 

 

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Inneke Wellens staat mee in voor de uitbouw van palliatieve zorg in Domino. Zij heeft een coördinerende, ondersteunende en sensibiliserende functie.
Zowel de bewoner, familie als het team kan een beroep doen op haar.

Voor welke vragen kan je bij Inneke Wellens terecht:

 • overleg rond huidige toestand, levenskwaliteit, verwachtingen
 • emotionele ondersteuning
 • betekenis van comfortzorg en palliatieve zorg
 • uitleg en/of opmaken een vroegtijdige zorgplanning
 • het aanduiden van een vertegenwoordiger
 • uitleg rond stopzetting van zinloos geworden behandelingen
 • uitleg rond het niet opstarten van zinloos geworden behandelingen
 • pijn- en symptoomcontrole
 • palliatieve sedatie
 • euthanasie
 • kunstmatige voedsel- en vochttoediening in de terminale fase
 • palliatief verlof

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg wordt gegeven wanneer de bewoner lijdt aan een aandoening die ongunstig evolueert en waarbij men verkiest om dit medisch niet verder uit te werken of te behandelen. Eventuele onderzoeken en behandelingen worden in deze fase enkel  gericht op verbetering van het comfort.

Een belangrijk signaal voor het team om met palliatieve zorg te starten is niet zozeer de resterende levensverwachting, maar wel de toenemende nood van de bewoner aan meer fysieke, psychische, sociale en/of spirituele ondersteuning.

Palliatieve zorg is een totaalzorg, waarbij het welzijn en het comfort van de bewoner centraal staan. Met respect voor de individuele beleving en wensen van elke bewoner, wordt de zorg telkens zo goed mogelijk aangepast aan de veranderende zorgbehoeften van de bewoner.

Wij  bieden elke bewoner de mogelijkheid om de laatste levensfase in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving door te brengen.

Daarnaast trachten we er ook te zijn voor de mantelzorgers en proberen we hen zo veel mogelijk te betrekken en te ondersteunen in de laatste levensfase van hun geliefde.

Wat is voorafgaande zorgplanning?

Voorafgaande zorgplanning

Naarmate je ouder wordt, krijg je vaker te maken met belangrijke, medische beslissingen.

De uitgebreide behandelingsmogelijkheden en de hoog-gespecialiseerde medische technologieën geven ons tal van medische opties en hebben een positieve invloed op de algemene levensverwachting.
Toch sluipt daarin ook het gevaar dat zware behandelingen om het leven te verlengen, soms voorbij gaan aan de individuele levenskwaliteit van de patiënt.

Sinds de Wet op de Patiëntenrechten (2002) heeft iedereen het recht op informatie over zijn/haar medische toestand. Daarnaast heeft men ook het recht om bepaalde behandelingen te weigeren.
De eigen inspraak en de toegenomen eigen verantwoordelijkheid bij het nemen van medische beslissingen, zijn dan ook erg belangrijk geworden.

Samen bespreken en nadenken, met naasten en zorgverleners, over welke zorg jij belangrijk vindt of juist niet en ook het op schrift stellen van deze wensen, noemt men voorafgaande zorgplanning. Het kan voor je naasten en de hulpverleners helpen om de juiste beslissingen te nemen voor jou, in het geval je daar zelf niet meer toe in staat bent.

Enkele voorbeelden van voorafgaande  zorgplanning zijn:

 • Een gesprek over hoe je kijkt naar toekomstige zorg, je verwachtingen en wensen, wat kan uitmonden in schriftelijke zorgafspraken.
 • Een gesprek met je naasten over huidige en toekomstige zorg, indien je zelf niet meer in staat bent je wil te uiten. Ook dit gesprek kan uitmonden in schriftelijke zorgafspraken.
 • Het vooraf aanduiden van een vertegenwoordiger die jouw wil vertegenwoordigt, wanneer je daar zelf niet meer toe in staat bent.
 • Het vooraf bespreken en opmaken van verschillende wilsverklaringen, zoals :
 • negatieve wilsverklaring ,
 • wilsverklaring betreffende euthanasie bij onomkeerbaar coma,
 • verklaring voor orgaandonatie,
 • verklaring inzake de wijze van teraardebestelling,
 • lichaam schenken aan de wetenschap,