Piet Lampaert

Voorzitter Raad van Bestuur Domino vzw

Brecht Reyniers

Financieel administratief directeur

Martin Claeys

Technisch directeur

Martin Seeuws

Directeur bewonerszorg

Luc Merrie

Adjunct technisch directeur

Marc Van Parys

Adjunct directeur bewonerszorg