MISSIE,VISIE EN WAARDEN VAN DOMINO VZW

De afgelopen maanden heeft Domino vzw haar missie, visie en waarden geactualiseerd. Hieronder kan u naast de tekst ook een filmpje terugvinden waarin het geheel wordt voorgesteld.

VISIE

VZW Domino staat voor betaalbare en kwaliteitsvolle ouderenzorg waar iedereen van de doelgroepen de grootst mogelijke autonomie wordt gegarandeerd.

WAARDEN

RESPECT

Bij Domino wordt iedereen op elk niveau met respect behandeld, primeert menselijke waardigheid en zelfbeschikkingsrecht, onafhankelijk van filosofische of ideologische overtuiging en met respect voor diversiteit.

BETROKKENHEID

Domino creëert een participatieve omgeving en verwacht dat haar medewerkers loyaal en actief de missie uitdragen.

PROFESSIONALITEIT

Bij Domino verwachten we van de medewerkers dat ze hun vaardigheden, expertise en attitude aanwenden om de missie te realiseren. Als lerende organisatie willen we dat de medewerkers permanent groeien en hun competenties en talenten ontwikkelen.

HUMANISTISCH

Bij Domino staat een humanistische levensvisie centraal waarbij menselijke waardigheid en vrijheid van denken en handelen de hoekstenen zijn.

 MISSIE

We willen een integraal, kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar woon- en zorgtraject aanbieden aan ouderen, met respect voor de persoon en zijn omgeving, met aandacht voor de sociale context en met nadruk op autonomie van de zorgvrager.

We doen dit door...

  • Het voorzien van centra voor dagverzorging
  • Het voorzien van assistentiewoningen
  • Het aanbieden van kortverblijf
  • Het voorzien van woonzorgcentra
  • Geïntegreerd, intergenerationeel en buurtgericht te werken
  • In te spelen op maatschappelijke en technologische evoluties
  • Op zoek te gaan naar innovatieve projecten
  • ...