Inleiding

Je komt stage lopen in het dagverzorgingscentrum Domino van de organisatie Domino VZW.
We heten jou van harte welkom en hopen dat je een boeiende stage tegemoet gaat.
Aarzel niet om vragen te stellen aan de medewerkers. We staan je allen graag te woord helpen graag bij je leerproces.

Succes!

DVC dagverzorgingscentrum Domino Gent ouderen senioren thuisopvang dagcentrum Rusthuis Rustoord Woonzorgcentrum Woonzorgcentra Domino ouderen senioren Gent Dagverzorgingscentrum Tempelhof Assistentiewoning Serviceflat bejaarden zorg gent oost-vlaanderen kwaliteit

1. Algemene info

Geschiedenis
Ligging

Op 3 januari 2011 openden de deuren van Dagverzorgingscentrum Domino. Sinds juli 2018 bieden we hier plaats aan 16 zwaar zorgbehoevende personen, 1 persoon meer dan de voorbije jaren. Daarnaast zijn daggasten die minder zware zorgnoden hebben ook welkom bij ons. Waardoor de groep varieert van 15 tot 20 daggasten per dag.

Het dagverzorgingscentrum is een afdeling van Domino VZW en bevindt zich in de volkskliniek van Sint-Lucas op het gelijkvloers naast de apotheek. Domino vzw beschikt tevens over 2 woonzorgcentra; Tempelhof en Domino, 3 kamers voor kortverblijf in WZC Tempelhof en 2 groepen van assistentiewoningen: GAW

Situatueplan Domino 2018

Doelgroep
Paramedische
Werkwijze
Meerwaarde
Accomodatie

Ons dagverzorgingscentrum (DVC) geeft thuiswonende ouderen (+65) de kans om op een kwaliteitsvolle manier thuis te blijven wonen.
Zowel personen met lichamelijke als psychische zorgnoden kunnen bij ons terecht om van een zinvolle dagbesteding te genieten.
De gemiddelde leeftijd in 2017 bedroeg 82 jaar, de jongste daggast was 60 en de oudste had een leeftijd van 97 jaar.
Het aantal mannen lag beduidend lager dan de vrouwen, respectievelijk 20 tegenover 43.

“Sociaal isolement en eenzaamheids-problematiek” (37,04%)  en “dementieproblematiek” (37,04%) waren in 2017 de grootste aanvraagredenen tot een opname in het DVC. “Vermindering van de belasting van de mantelzorger” en “afwezigheid van de mantelzorger” waren de overige redenen waarvoor zich een opname in het dagcentrum opdrong.

Wij streven naar een optimale aansluiting op de thuiszorg, daarom bespreken wij onze dienstverlening op voorhand met de daggast en/of zijn mantelzorger. Het is uiteraard van groot belang dat we ook tijdens de periode dat de daggast naar het DVC komt op regelmatige basis briefen aan de thuiszorgdiensten. Af en toe nemen we ook deel aan een thuiszorgoverleg.

 • Thuisverpleging
  Daggasten die naar het DVC komen maken vaak gebruik van thuisverpleging. Dit kan op dagelijkse basis zijn, bv. helpen bij wassen en kleden, steunkousen aantrekken, medicatie klaarzetten en/of toedienen, wondzorg… maar kan ook 1x/week zijn bv. een bad of douche te geven.
 • Gezins- en bejaardenzorg
  Hun taken bestaan uit helpen bij; hygiënische zorgen, huishoudelijke taken (de was, eten bereiden, poetsen..), gezelschapspartner, toezien of medicatie wordt ingenomen, brengen van de daggast naar het DVC..
 • Huisarts, kinesist en logopedist  
  De daggast kan ervoor kiezen om de huisarts, kinesist of logopedist te laten langskomen in het dagverzorgingscentrum. Indien gewenst kan het personeel ook aanwezig zijn bij een huisartsconsult.
 • dieet
  In samenspraak met de huisarts kan er dieetvoeding worden aangevraagd bv. bij diabetespatiënten.
 • Medicatie
  Om zo goed mogelijke zorg te bieden aan de daggasten vinden wij het uitermate belangrijk dat wij op de hoogte zijn van de medicatie dat de daggast inneemt. In samenspraak met de daggast/of mantelzorger kan de medicatie ook door ons gegeven worden.
 • Opvolging in het DVC 
  Het is de bedoeling dat de daggast goed wordt opgevolgd. Bijzonderheden worden steeds door het personeel naar de mantelzorger(s) of de huisarts teruggekoppeld.
 • Zelfredzaamheid verbeteren

Psychosociale zorg

 • Sociaal contact: eenzaamheid is een van de grootste problematieken die plaatsvinden bij ouderen. Daarom zetten wij in op het stimuleren van sociale contacten, zowel met de andere daggasten alsook met de teamleden.
 • Vrijblijvende activiteiten:
 • Familiemomenten

Voorafgaande zorgplanning
Het is belangrijk dat ouderen op de hoogte zijn van hun rechten als patiënt en dat  zij informatie verkrijgen in verband met de ‘voorafgaande zorgplanning’. Daarom organiseren wij hieromtrent 2x per jaar een infomoment. Dit wordt geleid door onze coördinerende arts (dr. K. Verhofstadt) en bijgestaan door de coördinator palliatieve zorgen (Inneke Wellens) en de  coördinator van het dagverzorgingscentrum (Josefien Verschraegen).   In samenspraak met de daggast of de familie kan in het DVC een voorafgaande zorgplanning dan worden opgemaakt.

Wij vinden het uitermate belangrijk dat iedereen zich thuis kan voelen in ons DVC. Op een respectvolle en open manier met elkaar omgaan, daar staan wij dan ook voor. Zo maken wij geen onderscheid in de zorgnood van de daggasten en kiezen wij er specifiek voor om één samenhangende groep te vormen. En dit werpt zijn vruchten af, zo zien wij dat onze daggasten elkaar dagelijks positief beïnvloeden.

Het dagverzorgingscentrum biedt niet alleen een meerwaarde voor de oudere zelf, ook voor de mantelzorger is dit een moment waarop hij/zij op adem kan komen.

 • Terras: wanneer het goed weer proberen we de activiteiten op het terras te laten doorgaan.
 • Rusten: wij beschikken over 2 kamers met elektrisch verstelbare bedden met eigen toilet en daarnaast hebben wij relaxzetels waarin de daggasten kunnen rusten indien gewenst.
 • Toilet: in totaal zijn er 4 WC’s aanwezig, waarvan 2 rolstoeltoegankelijk.
 • Keuken: de uitgeruste keuken wordt wekelijks gebruikt voor kook- of bakactiviteiten.
 • Kapper: op woensdag en donderdag kan de daggast beroep doen op de kapster.
 • Hand- en voetverzorging:2x peer maand komen er pedicures langs.
Vervoer
Openingsuren
Dagverloop
Activiteiten
Prijzen

De daggast kan kiezen om op eigen houtje naar het dagverzorgingscentrum komen of hij/zij kan gebruik maken van onze samenwerking met een taxiservice (aangepast voor rolstoelgebruikers).

Wij zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8u00 tot en met 17u00. Gesloten op feestdagen.
Ons dagverzorgingscentrum is een open huis waar bezoek steeds welkom is!

De daggast kan in samenspraak kiezen op welke vaste dag(en) hij naar het DVC komt. Dit varieert van een halve dag tot alle dagen van de week. De meeste daggasten maken gebruik van de busjes van Taxi Hendriks die wij aanbieden. Zij worden dan ‘s morgens thuis opgehaald en ’s avonds teruggebracht. Een andere optie is dat familie/vrienden/bejaardenhelper/verpleging de daggast naar het DVC brengt. Daarnaast begeleiden de collega’s van het DVC ook enkele bewoners van de assistentiewoningen Tempelhof en Tichelhof van en naar het DVC.

VOORMIDDAG

Na aankomst in het dagverzorgingscentrum wordt de daggast verwelkomd met een kopje koffie en een gezellige babbel.
Daarna voorzien wij verschillende groeps-en individuele activiteiten  waaraan de daggast kan deelnemen indien gewenst. We bieden steeds een gevarieerd aanbod dat aangepast is aan de doelgroep van die dag en aansluit bij de interesses van de daggasten. Onze activiteiten geven wij steeds met een achterliggend doel, zodat ze een echte meerwaarde bieden.

MIDDAG

Rond 12u wordt het middagmaal  geserveerd, steeds vers bereid door onze grootkeuken. Dieetmaaltijden kunnen worden
aangevraagd. Zij die wensen kunnen na de maaltijd een siësta houden.

NAMIDDAG

In de namiddag is er een koffiemoment  die gevolgd wordt door diverse namiddagactiviteiten.

Het weekprogramma en de menu krijgt de daggast wekelijks mee in zijn/haar heen-en weerschrift. Maar ook op onze facebookgroep (besloten groep voor familieleden) kan je dit steeds terugvinden samen met foto's van de activiteiten.

SOORTEN ACTIVITEITEN

 • Beweging, koken, bakken, geheugentraining, stadswandelingen, muziekactiviteiten, reminiscentie, crea-activiteiten,interactieve voorstellingen, computer- en tabletlessen, verwenactiviteiten, verjaardasfeesten, tuinieren ...

THEMA-WEKEN

 • Gentse feesten: het programma wordt samengesteld door de daggasten vb. optreden Laura Lynn, boottocht op de Gentse binnenwateren, bezoek aan de wereld van Kina, stadswandeling met gids...
 • Restaurantweek: jaarlijks gaan wij in kleine groepjes een week lang elke dag gaan eten in een Gents restaurant.
 • Fiesta Europa: sinds 2017 gaan wij naar de mooie internationale markt op de Kouter.
 • Week van de smaak: een hele week lang maken wij verschillende lekkernijen klaar samen met de daggasten.
 • Tiendaagse van dementie: in het kader van de internationale dag van dementie in september, organiseren en nemen wij deel aan tal van activiteiten. Vb. voorstelling Pappie van Luc De Bruycker, dementievriendelijke wandeling, “kom eens buurten”
 • ...

INTERGENERATIONAAL PROJECT

 • 1x/maand organiseren wij een activiteit samen met de kinderen van ons kinderdagverblijf 'Bengelhof'.

FAMILIE-MOMENTEN

Op een aantal momenten doorheen het jaar kan de daggast zijn familie/vrienden mee uitnodigen voor activiteiten in het DVC.

 • Lente- en herfstbrunch, barbecue, nieuwjaarsdiner, familieuitstap …
 • Volledige dag: €20,54

inbegrepen: soep, middagmaal + dessert, opvang en begeleiding, verpleging en verzorging, animatie, incontinentiemateriaal, koffie en dranken bij de maaltijd

 • Halve dag (zonder middagmaal): €11,82
 • Vervoer: €1/km (max. 7 km)

Een aantal mutualiteiten bieden een financiële tussenkomst in het vervoer en/of in de dagprijs.

2. Team

Organogram Domino vzw
Het Managementteam
DVC Team
Ondersteunende Functie
Vrijwilligers
 
Hier vindt u alles over het managementteam.

Ons team bestaat uit professionele zorgverleners zoals een ergotherapeut, orthopedagoog, animator, zorgkundige en een verpleegkundige/gerontoloog.

In het dagverzorgingscentrum werken wij met 7 collega’s. Iedere collega is je begeleider, doch zal er in het begin van je stageperiode één medewerker aangeduid worden die jou iets dichter zal opvolgen dan de andere collega’s.

Je evaluatie wordt door alle collega’s samen ingevuld en wordt vervolgens door de coördinator en/of de collega die je het dichtste opvolgt met je stagebegeleider besproken.

Hier vindt u alles over de ondersteunende functies.

We hebben het geluk beroep te  kunnen doen op een groep van vrijwilligers, die een grote meerwaarde zijn voor ons dagverzorgingscentrum.  Dankzij hun vrijwillige inzet kunnen bewoners meer deelnemen aan activiteiten en uitstappen.

3. Stageverloop

Verwelkoming eerste dag
Evaluatiemoment
Dementiebabbel

Op je eerste werkdag begin je om 8u00 tenzij anders doorgegeven. Die dag nemen we enerzijds alle administratieve zaken door, anderzijds heb je de mogelijkheid om de sfeer van ons dagverzorgingscentrum op te snuiven waar je de komende weken stage zal lopen. We voorzien een korte rondleiding en een introductiemoment.

Administratieve taken:

 • Stagecontracten en medische attesten aanbieden aan de coördinator.
 • Stagebundel afgeven en opdrachten overlopen samen met de mentor en coördinator.
 • Aftoetsen waarom je in een dagverzorgingscentrum stage wil lopen en wat je hier wilt leren.
 • Wij verwachten van de student dat hij/zij 5 doelen heeft om aan te werken tijdens de stage. Zoek het niet te ver, vaak zijn er competenties voorop gemaakt die je moet behalen. Op de eerste stagedag leg je deze 5 doelen voor aan de hand van de SMART-methode. De uitleg omtrent afspraken rond doelstellingen en feedback kan je terugvinden in hoofdstuk 5.
 • We nemen het uurrooster door.
Jouw stagedoelstellingen worden door jezelf bij aanvang van de stage overhandigd aan één van de stagementoren of aan de coördinator. Aan de hand van de gekozen leerdoelen, kunnen er afspraken gemaakt worden. We verwachten haalbare en concrete doelstellingen. Als student mag je verwachten dat de begeleiding op geregelde tijdstippen de stagedocumenten in orde brengt, maar het is niet haar/zijn taak om dit te vragen. Het invullen van dagelijkse feedback is de verantwoordelijkheid van de student.
Tijdens je stage krijg je de kans om naar de ‘dementiebabbel’ te gaan. Deze bijscholing is specifiek gericht voor de studenten en wordt gegeven door één van onze referentiepersonen dementie Bjorn of Nele. In deze bijscholing wordt enerzijds onze visie uitgelegd omtrent het omgaan met personen met dementie, anderzijds is er ruimte om vragen te stellen (vb. hoe best omgaan met roepgedrag).
Enkele afpraken
Verwachtingen
Praktisch
Einde van de Stage
We verwachten dat de basisattitude ‘goed’ zit. Hiermee bedoelen we dat je vriendelijk en beleefd bent, een hygiënisch en netjes voorkomen hebt en een correct taalgebruik hanteert.  Respect hebben voor iedere discipline en collega’s studenten is een must. Als student ga je zelf ook op zoek naar informatie. Schrijf verslagen niet zomaar over. Vraag altijd de huidige situatie na. Probeer ook op zoek te gaan naar de mens achter de bewoner: wat deed de oudere vroeger, hoe voelt hij/zij zich hier, familie, activiteiten,… Initiatiefname wordt sterk gewaardeerd. Bespreek met de mentoren of de coördinator wat je tijdens vrije momenten kan doen.
Van alle studenten verwachten we
 • Neem je eigen leerproces zelf in handen, durf vragen stellen.
 • Respecteer het beroepsgeheim.
 • Leergierigheid
 • Initiatiefname (stel jezelf voor aan de daggasten, stel zelf activiteiten voor…)
 • Sociale ingesteldheid
 • Observatievermogen en rapportage
 • Vragen durven stellen
 • Feedback vragen
 • Verantwoordelijkheidsgevoel aansterken
Tips tot loyale samenwerking
 • Spontaniteit, vriendelijkheid en eerlijkheid
 • Naleven van gemaakte afspraken
 • Sociale ingesteldheid
 • Aanpassingsvermogen om in team te werken
Spontaan aanbieden van stageboek en contracten
 • In het dagverzorgingscentrum dragen we dagdagelijkse kledij en geen uniform.
  Op deze manier proberen wij een thuisgevoel te creëren. Aangepaste kledij hoeft dus voor jou als student niet.
  We vragen om geen juwelen te dragen, alsook geen uurwerk. Lange haren best opsteken en er op toezien dat je geen gelnagels of nagellak gebruikt.
 • Pauze en middagmaal.
  Je pauze kan je nemen in het dagverzorgingscentrum.
  Broodjes en warme maaltijden zijn te koop aan het personeelstarief in het restaurant van de Volkskliniek.
 • Gebruik GSM
  We vragen om gedurende de werkuren geen gebruik te maken van je GSM, in je pauze kan dit uiteraard wel.
 • Rookbeleid
  In het gehele gebouw is er een rookverbod.
 • Afwezigheid
  Mocht je wegens ziekte of andere niet te voorziene omstandigheden niet op stage kunnen komen dan vragen we zowel het personeel van het DVC als de school hiervan telefonisch zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen.
We hopen dat je op het eind van je stage kan terugkijken op een leerzame en prettige ervaring. We vinden het echter ook uiterst belangrijk om te weten wat jij over ons vond. Daarom vind je in bijlage een evaluatieformulier waarop je je bevindingen kan weergeven. Jouw ervaring kan ons helpen om de opvang van studenten te optimaliseren. Het evaluatieformulier kan op papier en mag je anoniem houden. Deze gegevens worden centraal verwerkt. Je mag dit onder gesloten omslag afgeven in het dagverzorgingscentrum.  

4. Opstellen doelstellingen stage

Afspraken & feedback
Opstellen
Voorbeeld SMART-methode
Het neerschrijven van hoe je je voelt op stage bij de taken die je uitvoert is van uiterst belang opdat wij een aangepaste begeleiding kunnen bieden. Wij vragen dan ook aan al onze studenten, ongeacht van welke school of opleiding dat zij dagelijks hun feedbackfiche aanbieden aan de collega(‘s) met wie zij samenwerkten die dag. Aan de doelen die je op de eerste dag geformuleerd hebt kan je gericht werken. In je feedback kan je schrijven; op welke manier je aan je doel gewerkt hebt; hoe je dit ervaren hebt en op welke manier je nog kan werken om je doelstelling te behalen. Hieronder zie je een voorbeeld van hoe een feedbackblad er zal uitzien. Op de eerste dag van je stage zal je dus 5 pagina’s hebben, per doelstelling 1 pagina. Het is de bedoeling dat je alvorens je stage start zowel de hoofd- en subdoelen hebt vastgesteld. Dagelijks verwachten wij in de rechterkolom ‘feedback’ hoe jij aan deze doelstellingen werkt. Pas nadat je zelf hebt gereflecteerd kan je aan de collega waarmee je samenwerkte vragen om feedback te noteren.
Elke doelstelling moet worden opgesteld aan de hand van de SMART-methode. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.  

Specifiek

Specifiek houdt in dat je de gewenste situatie nauwkeurig omschrijft. Een doel waarin gesteld wordt dat de ‘informatievoorziening aan cliënten over twee jaar beter moet zijn’, is niet specifiek genoeg. Het is onduidelijk om welke cliënten en welke informatie het gaat. Checklist:
 • De doelgroep is duidelijk omschreven (wie)
 • Het onderwerp is concreet omschreven / wat wil je bereiken? (wat)
 • De afdeling of organisatie waar het doel moet worden bereikt is vastgesteld (waar)

Meetbaar

Meetbaar betekent dat je kunt vaststellen in welke mate het doel bereikt is. Je kunt vrijwel ieder doel meetbaar maken. Het is hierbij essentieel dat je een duidelijke norm en een zo objectief mogelijke meetmethode bedenkt die door de meeste betrokkenen worden geaccepteerd. Checklist:
 • Er is omschreven op welk aspect van het doel je gaat meten
 • Vastgesteld is aan welke norm (grens) het doel moet voldoen
 • De norm is aangegeven in percentages of aantallen
 • Beleving en ervaring zijn weergegeven door een cijfer (bijv. 1 = weinig en 5 = veel)
 • Het aantal betrokkenen (medewerkers of cliënten) is vastgesteld
 • De meetmethode beschrijft stapsgewijs hoe en wanneer je meet

Acceptabel       

Acceptabel wil zeggen dat alle betrokkenen zich willen inspannen om het doel te bereiken. De meeste mensen willen zich verbinden met doelen waar ze het nut van inzien of waar ze persoonlijke doelen kunnen nastreven. Checklist:
 • Het doel is haalbaar in de organisatie.
 • Het doel sluit aan bij de dagelijkse praktijk.
 • Het is een uitdagend doel waar de meeste betrokkenen het nut van inzien.
 • Er is draagvlak voor dit doel.

Realistisch

Realistisch wil zeggen dat het doel haalbaar moet zijn. Wanneer een doel te hoog is gegrepen, loop je het risico dat betrokkenen er op voorhand al niet aan beginnen. Checklist:
 • Het doel is uitvoerbaar voor alle betrokkenen of de afdeling
 • Het doel staat niet te ver af van de huidige situatie
 • Er is aangegeven wat dit doel concreet oplevert voor de organisatie, afdeling en/of betrokkenen.
 • Een te gemakkelijk doel is niet interessant, omdat het mensen niet uitdaagt en geen bevrediging oplevert.
 • Moeilijk bereikbare doelstellingen kun je opsplitsen in kleinere haalbare subdoelstellingen. De tussentijdse resultaten geven telkens nieuwe energie.

Tijdgebonden                  

Een doel is tijdgebonden als betrokkenen kunnen volgen in hoeverre het doel dichterbij komt. Goed geformuleerde en gecommuniceerde doelen zijn in de tijd gefaseerd. In het actieplan leg je dus vast wanneer welke stap moet zijn bereikt. Ga regelmatig na of je op schema ligt en maak dit kenbaar aan de betrokkenen. Checklist:
 • In het actieplan is vastgesteld wanneer welke stap moet zijn bereikt
 • Er is een moment (dag, week, maand) aangegeven waarop het doel gerealiseerd moet zijn
 • Elke SMART-doelstelling heeft een duidelijke start- en einddatum.
Kennis en inzicht Vb. 1: Op het einde van mijn stage beschik ik over voldoende kennis zodat ik bij diabetespatiënten klinische beelden herken. Hoe bereiken? (= subdoel)
 • Ik neem mijn cursus ‘endocrinologie’ de acute- en chronische verwikkelen door bij diabetes type 1 en 2.
 • Ik ben op de hoogte van symptoment bij een hypo-  hyperglycemie.
 • Ik ken de (afwijkende) waarden van een nuchtere en niet-nuchtere glycemie.
Vaardigheden: Ik kan na 2 weken een wondverzorging zelfstandig uitvoeren volgens de aangeleerde techniek. Hoe bereiken? (= subdoel)
 • Ik neem mijn cursus ‘heelkunde’ door.
 • Ik oefen thuis op het herkennen van de verschillende wonden en de fasen van het heelproces van de wonden.
 • Ik observeer de verpleegkundige tijdens het uitvoeren van een wondzorg en vraag uitleg wanneer ik iets niet begrijp.
Ik ben in staat om doorheen mijn stage vragen te stellen aan mijn stagebegeleider. Hoe bereiken? (=subdoel)
 • Ik ben er mij van bewust dat ‘domme vragen’ niet bestaan.
 • Ik durf vragen stellen wanneer ik iets niet goed begrijp.
Attitudes: Ik ben in staat om na de 2 dagen op een professionele manier om te gaan met de daggasten zijn familie, rekening houdend met afstand en nabijheid. Hoe bereiken? (= subdoel)
 • Ik bekijk de patiënt vanuit een holistische visie.
 • Ik ben er mij van bewust dat de famlie een verlegnstuk is van de zorgvrager.
 • Ik beperk mijn communicatie niet enkel tot de zorgvrager, maar ook tot de familie.
Voorbeeld Feedbackblad

DOELSTELLLING 1: Na 4 weken ben ik in staat om iemand met een actieve lift op het toilet te begeleiden.

Voorbeeld Feedbackblad

5. Taken voor de student

6.1 Ochtend
6.2 Middag
6.3 Namiddag
8u00-8u45:
 • voorbereiding aankomst daggasten
 • tafels dekken samen met de eerste daggasten
 • koffie/thee maken.
 • ontbijt smeren en opdienen.
 • krant halen in de brievenbus en voorlezen.
 • Indien je tijd hebt tussendoor mag je als student zeker initiatief nemen om zelf met de eerste daggasten een activiteit uit te voeren in afwachting van de personen die met de bus gebracht worden. Vb. kleuren voor volwassenen, bewegingsactiviteiten, …
 • Aftoetsen bij collega’s of er al gerief moet worden klaargezet voor de ochtendactiviteiten.
8u00 - 10u15:
 • ontvangen van daggasten
 • Daggasten op een aangename manier verwelkomen.
 • Begeleiden naar het toilet indien nodig, jas weghangen, begeleiden naar stoel.
 • koffie schenken
 • jassen weghangen;
 • heen- en weerschriften controleren en rapporteren aan personeel indien nodig
 • gesprekken voeren met de daggasten en zorgen voor sfeer aan tafel

10u00-10u20: overdracht op maandag/woensdag/vrijdag afhankelijk van de bezetting.

10u15: afruimen tafels, vaat vullen en opzetten. Gerief klaarzetten voor de activiteit.

10u30: start activiteit.

11u20: tafels dekken voor middagmaal OF soep afhalen in de grootkeuken.

11u20: soep opdienen aan de daggasten.

11u35: Opruim soepborden en soepkommen, alles afspoelen en in de vaatwas stoppen, soepkommen afwassen.

 • 11u45: Eetkar afhalen
 • 11u50: Meehelpen met het opdienen van de maaltijden
 • 12u00: Maaltijdbegeleiding en noteren indien nodig op de maaltijdfiche. Eventueel avondmaal smeren.
 • 12u10: meehelpen bij toiletbezoeken of bij tafels afruimen
 • 12u45: koffietafel dekken
13u30: maandag-woensdag-vrijdag: overdracht 14u00-15u00:
 • meehelpen de daggasten uit de zetel halen en naar hun plaats aan tafel brengen
 • Bedden opmaken.
 • Koffie en thee serveren, koekjes uitdelen
 • Bij de daggasten aan tafel zitten en gesprekken voeren
 • Heen- en weerschriften uitdelen.
 • 14u45: afruim van de koffietafels, vaatwas ledigen en vullen, tafels schoonmaken, keuken opruimen
 • 15u00: start activiteit
 • 16u00: jassen, rolwagens en boterhammen uitdelen (zie schema taakverdeling in de keuken) Meehelpen met opruim leefruimte, controle toiletten, opruim keuken

Vanaf 16u30 is er ruimte om je uurroosters te laten ondertekenen, feedback te vragen en je eventuele stagemap te laten invullen.

Josefien Verschraegen

Josefien Verschraegen

Coördinator Dagverzorgingscentrum

☎ 09/235 44 55

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens,
verwijzen we naar onze
Privacyverklaring. 

* verplicht in te vullen velden