Inleiding

Je komt stage lopen in het dagverzorgingscentrum Domino van de organisatie Domino VZW.
We heten jou van harte welkom en hopen dat je een boeiende stage tegemoet gaat.
Aarzel niet om vragen te stellen aan de medewerkers. We staan je allen graag te woord helpen graag bij je leerproces.

Succes!

DVC dagverzorgingscentrum Domino Gent ouderen senioren thuisopvang dagcentrum Rusthuis Rustoord Woonzorgcentrum Woonzorgcentra Domino ouderen senioren Gent Dagverzorgingscentrum Tempelhof Assistentiewoning Serviceflat bejaarden zorg gent oost-vlaanderen kwaliteit

1. Algemene info

Op 3 januari 2011 openden de deuren van Dagverzorgingscentrum Domino. Sinds juli 2018 bieden we hier plaats aan 16 zwaar zorgbehoevende personen, 1 persoon meer dan de voorbije jaren. Daarnaast zijn daggasten die minder zware zorgnoden hebben ook welkom bij ons. Waardoor de groep varieert van 15 tot 20 daggasten per dag.

Het dagverzorgingscentrum is een afdeling van Domino VZW en bevindt zich in de volkskliniek van Sint-Lucas op het gelijkvloers naast de apotheek. Domino vzw beschikt tevens over 2 woonzorgcentra; Tempelhof en Domino, 3 kamers voor kortverblijf in WZC Tempelhof en 2 groepen van assistentiewoningen: GAW

Ons dagverzorgingscentrum (DVC) geeft thuiswonende ouderen (+65) de kans om op een kwaliteitsvolle manier thuis te blijven wonen.
Zowel personen met lichamelijke als psychische zorgnoden kunnen bij ons terecht om van een zinvolle dagbesteding te genieten.
De gemiddelde leeftijd in 2017 bedroeg 82 jaar, de jongste daggast was 60 en de oudste had een leeftijd van 97 jaar.
Het aantal mannen lag beduidend lager dan de vrouwen, respectievelijk 20 tegenover 43.

“Sociaal isolement en eenzaamheids-problematiek” (37,04%)  en “dementieproblematiek” (37,04%) waren in 2017 de grootste aanvraagredenen tot een opname in het DVC. “Vermindering van de belasting van de mantelzorger” en “afwezigheid van de mantelzorger” waren de overige redenen waarvoor zich een opname in het dagcentrum opdrong.

De daggast kan kiezen om op eigen houtje naar het dagverzorgingscentrum komen of hij/zij kan gebruik maken van onze samenwerking met een taxiservice (aangepast voor rolstoelgebruikers).

2. Team

 

3. Stageverloop

Op je eerste werkdag begin je om 8u00 tenzij anders doorgegeven. Die dag nemen we enerzijds alle administratieve zaken door, anderzijds heb je de mogelijkheid om de sfeer van ons dagverzorgingscentrum op te snuiven waar je de komende weken stage zal lopen. We voorzien een korte rondleiding en een introductiemoment.

Administratieve taken:

 • Stagecontracten en medische attesten aanbieden aan de coördinator.
 • Stagebundel afgeven en opdrachten overlopen samen met de mentor en coördinator.
 • Aftoetsen waarom je in een dagverzorgingscentrum stage wil lopen en wat je hier wilt leren.
 • Wij verwachten van de student dat hij/zij 5 doelen heeft om aan te werken tijdens de stage. Zoek het niet te ver, vaak zijn er competenties voorop gemaakt die je moet behalen. Op de eerste stagedag leg je deze 5 doelen voor aan de hand van de SMART-methode. De uitleg omtrent afspraken rond doelstellingen en feedback kan je terugvinden in hoofdstuk 5.
 • We nemen het uurrooster door.
We verwachten dat de basisattitude ‘goed’ zit. Hiermee bedoelen we dat je vriendelijk en beleefd bent, een hygiënisch en netjes voorkomen hebt en een correct taalgebruik hanteert.  Respect hebben voor iedere discipline en collega’s studenten is een must. Als student ga je zelf ook op zoek naar informatie. Schrijf verslagen niet zomaar over. Vraag altijd de huidige situatie na. Probeer ook op zoek te gaan naar de mens achter de bewoner: wat deed de oudere vroeger, hoe voelt hij/zij zich hier, familie, activiteiten,… Initiatiefname wordt sterk gewaardeerd. Bespreek met de mentoren of de coördinator wat je tijdens vrije momenten kan doen.

4. Opstellen doelstellingen stage

Het neerschrijven van hoe je je voelt op stage bij de taken die je uitvoert is van uiterst belang opdat wij een aangepaste begeleiding kunnen bieden. Wij vragen dan ook aan al onze studenten, ongeacht van welke school of opleiding dat zij dagelijks hun feedbackfiche aanbieden aan de collega(‘s) met wie zij samenwerkten die dag. Aan de doelen die je op de eerste dag geformuleerd hebt kan je gericht werken. In je feedback kan je schrijven; op welke manier je aan je doel gewerkt hebt; hoe je dit ervaren hebt en op welke manier je nog kan werken om je doelstelling te behalen. Hieronder zie je een voorbeeld van hoe een feedbackblad er zal uitzien. Op de eerste dag van je stage zal je dus 5 pagina’s hebben, per doelstelling 1 pagina. Het is de bedoeling dat je alvorens je stage start zowel de hoofd- en subdoelen hebt vastgesteld. Dagelijks verwachten wij in de rechterkolom ‘feedback’ hoe jij aan deze doelstellingen werkt. Pas nadat je zelf hebt gereflecteerd kan je aan de collega waarmee je samenwerkte vragen om feedback te noteren.

DOELSTELLLING 1: Na 4 weken ben ik in staat om iemand met een actieve lift op het toilet te begeleiden.

Voorbeeld Feedbackblad

5. Taken voor de student

8u00-8u45:
 • voorbereiding aankomst daggasten
 • tafels dekken samen met de eerste daggasten
 • koffie/thee maken.
 • ontbijt smeren en opdienen.
 • krant halen in de brievenbus en voorlezen.
 • Indien je tijd hebt tussendoor mag je als student zeker initiatief nemen om zelf met de eerste daggasten een activiteit uit te voeren in afwachting van de personen die met de bus gebracht worden. Vb. kleuren voor volwassenen, bewegingsactiviteiten, …
 • Aftoetsen bij collega’s of er al gerief moet worden klaargezet voor de ochtendactiviteiten.
8u00 - 10u15:
 • ontvangen van daggasten
 • Daggasten op een aangename manier verwelkomen.
 • Begeleiden naar het toilet indien nodig, jas weghangen, begeleiden naar stoel.
 • koffie schenken
 • jassen weghangen;
 • heen- en weerschriften controleren en rapporteren aan personeel indien nodig
 • gesprekken voeren met de daggasten en zorgen voor sfeer aan tafel

10u00-10u20: overdracht op maandag/woensdag/vrijdag afhankelijk van de bezetting.

10u15: afruimen tafels, vaat vullen en opzetten. Gerief klaarzetten voor de activiteit.

10u30: start activiteit.

11u20: tafels dekken voor middagmaal OF soep afhalen in de grootkeuken.

11u20: soep opdienen aan de daggasten.

11u35: Opruim soepborden en soepkommen, alles afspoelen en in de vaatwas stoppen, soepkommen afwassen.

Josefien Verschraegen

Josefien Verschraegen

Coördinator Dagverzorgingscentrum

☎ 09/235 44 55

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens,
verwijzen we naar onze
Privacyverklaring. 

* verplicht in te vullen velden