STAGE IN WZC TEMPELHOF EN DOMINO


Studenten willen wij graag begeleiden. We zien het als onze opdracht om in samenwerking met je stagebegeleider van school je een individuele begeleiding te geven. Ons doel is om je inzicht te geven in het gebeuren binnen het woonzorgcentrum. We beseffen dat je mogelijk een toekomstige collega kan worden en willen je graag laten kennismaken met onze organisatie.

PERSONEEL / VRIJWILLIGERS
BEWONERS-POPULATIE
DAGVERLOOP
STAGEVERLOOP
PRAKTISCH
PERSONEEL / VRIJWILLIGERS

De verpleegkundigen en verzorgenden

Het verzorgend en verplegend team staat onder leiding van de hoofdverpleegkundige en staat 24u op 24 ter beschikking van de bewoners, familie, bezoek en artsen. Ze staan in voor de dagdagelijkse zorgen en proberen waar mogelijk de bewoner nog te begeleiden naar een zekere zelfstandigheid. Orde, netheid en detailzorg vinden we hier belangrijk. Naast de dagelijkse bewonerszorg, wordt er ook een correcte rapportage in het bewonersdossier verwacht. We kunnen ook rekenen op een mobiel equipe die ons komt ondersteunen wanneer een collega door één of andere reden afwezig is. Zij staan ons bij in de dagelijkse zorg voor de bewoner.

De ergotherapeut

Onze ergotherapeuten proberen de bewoners opnieuw vertrouwd te maken met de actieve dagdagelijkse activiteiten (ADL), zoals aangezicht wassen, aan- en uitkleden, zelfstandig eten,… Naast de ADL geven ze ook PDL (passieve dagelijkse levensactiviteiten) aan de meer zorgbehoevende bewoners.
Er wordt gestreefd om de motorische en mentale mogelijkheden zo goed mogelijk te onderhouden of te verbeteren door o.a. dagelijks voorlezen van de krant, gymnastiek,… Daarbij proberen ze ook de activiteiten af te stemmen  op de wensen en noden van onze bewoners.

Animatie-team

Het animatieteam proberen enerzijds de individuele behoeften van de bewoners te verhelderen door hun persoonlijk interesses en voorkeuren na te vragen. In de keuze van haar programma proberen ze hier rekening mee te houden. Anderzijds organiseren ze ook groepsactiviteiten samen met de ergotherapeuten.

De kinesist

De kinesisten geven dagelijks mobilisatieoefeningen en gangrevalidatie aan onze bewoners. Ze leren ons ook technieken aan om de bewoner vlot in en uit bed te helpen. Ze bieden hulpmiddelen aan om het comfort van de bewoner te verhogen en die voor ons rugsparend zijn.

De interieurverzorgers

Zij zorgen ervoor dat de afdeling er netjes bij ligt en dat de bewoners kunnen verblijven in een propere kamer. Dagelijks staan ze in voor het onderhoud van de toegewezen kamers. Na elk ontslag of overlijden van een bewoner krijgt de kamer een grondige ontsmetbeurt.

Sociale dienst

Vooral de hoofdverpleegkundige werkt nauw samen met de sociale dienst. Dit in functie van nieuwe opnames, aanpassing Katz-schalen en financiële zaken van de bewoners.

Ondersteunende functies 

Verder kunnen wij ook beroep doen op vele andere collega’s, zoals referentieverpleegkundigen (wondzorg, palliatieve zorg, mondzorg…) referentie personen dementie, personeelscoach, kwaliteitscoördinator, CRA-arts, preventieadviseur … Klik hier voor meer info.

Managementteam

Klik hier voor meer info.

VRIJWILLIGERS

We hebben het geluk beroep te  kunnen doen op een groep van vrijwilligers, die een grote meerwaarde zijn voor onze woonzorgcentra.  Dankzij hun vrijwillige inzet kunnen bewoners meer deelnemen aan activiteiten en uitstappen.

BEWONERS-POPULATIE

De bewoners op de afdeling zijn mannen en vrouwen vanaf 65 jaar die vaak lijden aan een multiple pathologie, fysiek zorgbehoevend zijn en psycho-sociale problemen kunnen vertonen. Een terugkeer naar huis is meestal niet mogelijk.

Doelstellingen

 • We streven ernaar onze bewoners dagelijks zorg aan te bieden, die nauw aansluit bij hun persoonlijke noden en behoeften, rekening houdend met hun fysieke of psychische hulpbehoevendheid.
 • Activiteiten aanbieden die rekening houden met hun levensgeschiedenis.
 • Bewoners a.d.h.v. actua op de hoogte houden van wat er in de buitenwereld gaande is.
 • Respect voor ieders eigenheid, zelfontplooiing en geloofsovertuiging.
 • Vlot contact met bewoners en hun familieleden.
DAGVERLOOP

VOORMIDDAG

 • 6u50 – 7u  overdracht van nacht naar dag
 • 7u00 start ochtendverzorging (zie instructieblad)
 • 7u45 glycemie prikken en insuline toedienen
 • 8u00 ontbijt en medicatiebedeling
 • 9u00 multidisciplinaire briefing (hoofdverpleegkundige, verzorgend equipe, ergo, kiné)
 • 9u15 – 11u verdere verzorging + wondzorg + mictietraining
 • 10u45 nazorg en opruimen materiaal
 • 11u00 voorbereiding maaltijden en soep bedelen

MIDDAG

 • 11u30 middagmaal opdienen
 • 12u00 medicatiebedeling
 • 12u00 mictietraining volgens schema
 • 13u00 toezicht en beloproepen beantwoorden en bedelen nachtincontinentiemateriaal

NAMIDDAG

 • 13u30 koffiebedeling
 • 14u00 medicatie, mictietraining volgens schema, dagdienst gaat het avondmaal klaarmaken
 • 14u – 16u beloproepen beantwoorden, mictietraining en voorbereiden van bewoners die reeds naar bed willen
 • 16u15 glycemie prikken, insuline toedienen

AVOND

 • 16u30 start avondmaal en medicatiebedeling
 • 17u15 afruimen en bewoners die naar hun kamer willen begeleiden
 • 17u30 – 20u voorbereiding nachtrust en installeren in bed
 • 20u medicatie bedelen
 • 21u30 – 21u40 overdracht naar nachtdienst

NACHT

 • 21u40 – 7u nachtdienst
STAGEVERLOOP

VERWELKOMING EERSTE STAGEDAG

Je wordt de dag dat je begint met de stage verwacht om 8u30 in de centrale inkom van het WZC Domino, Rodelijvekensstraat 19 te 9000 Gent.  Dit geldt voor de studenten die  in WZC Domino stagelopen alsook voor de studenten die in WZC Tempelhof staan.
Je zal verwelkomd  worden door Marc Van Parys. Je krijgt een introductie en een korte rondleiding in het gebouw en stagecontracten worden afgegeven.

Marc Van Parys

Adjunct directeur bewonerszorg

TEL : 09/235 41 97

Na de introductie zal Marc Van Parys je naar de stageafdeling brengen. Hij stelt je voor aan de hoofdverpleegkundige of zijn vervanger. De hoofdverpleegkundige zal met jou de stage-uren, pauzes en dergelijke doornemen.

Doorheen de stage zal je de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een gesprek over onze visie op het omgaan met personen met dementie. Deze worden geleid door onze referentiepersonen dementie. Plaats en uur van het gesprek zal je via de hoofdverpleegkundige vernemen.

WERKVERDELING

Iedere dag wordt er een werkverdeling opgemaakt waarop ook jouw naam zal verschijnen. Je zal gedurende de volledige stageperiode dagelijks aan iemand gekoppeld worden (tenzij eindstage en/of anders afgesproken met uw stagebegeleider van de school).  Iedere verzorgende of verpleegkundige is verantwoordelijk voor de totaalzorg van de bewoner, na- en detailzorg, bedopmaak, ..

STAGEROOSTER

Je stagerooster wordt opgemaakt door de hoofdverpleegkundige of de vervanger en wordt bij aanvang van de stage gemaakt. Wijzigingen kunnen enkel besproken worden met hen. Op het rooster kun je onmiddellijk zien aan wie je die dag gekoppeld bent.

Verschillende shiften op onze afdeling:

 • FV : van 6u50 tot 15u20 met een half uur pauze
 • FD01 : van 8u tot 17u met een uur pauze
 • FD03 : van 8u30 tot 17u30 met een uur pauze
 • FA1 : van 11u30 tot 20u met half uur pauze
 • FA2 : van 12u tot 20u30 met half uur pauze
 • FL : van 13u10 tot 21u40 met een halfuur pauze

EVALUATIEMOMENTEN

Jouw stagedoelstellingen worden door jezelf bij aanvang van de stage overhandigd aan één van de stagementoren of aan de hoofdverpleegkundige. Aan de hand van de gekozen leerdoelen, kunnen er afspraken gemaakt worden. We verwachten haalbare en concrete doelstellingen. We geven steeds een tussentijdse evaluatie om de sterke en aandachtspunten door te geven, zodat je in het volgende deel van je stage weet wat je te doen staat.
Als bepaalde technieken willen aangeleerd worden en die mogelijkheid is er op dat moment niet, dan is de hoofdverpleegkundige steeds bereid contact op te nemen met een andere afdeling hieromtrent.
Als student mag je verwachten dat de begeleiding op geregelde tijdstippen de stagedocumenten in orde brengt, maar het is niet haar/zijn taak om dit te vragen. Het invullen van dagelijkse feedback is de verantwoordelijkheid van de student.

ENKELE  AFSPRAKEN

We verwachten dat de basisattitude ‘goed’ zit. Hiermee bedoelen we dat je vriendelijk en beleefd bent, een hygiënische voorkomen hebt en een correct taalgebruik hanteert.  Respect hebben voor iedere discipline en collega’s studenten is een must. Als student op onze afdeling ga je zelf ook op zoek naar informatie, schrijf verslagen niet zomaar over. Vraag altijd de huidige situatie na. Probeer ook op zoek te gaan naar de mens achter de bewoner: wat deed de oudere vroeger, hoe voelt hij/zij zich hier, familie, activiteiten,…
Initiatiefname wordt sterk gewaardeerd. Bespreek met de mentoren of hoofdverpleegkundige wat je tijdens vrije momenten kan doen.

 • Neem je eigen leerproces zelf in handen, durf vragen stellen.
 • Respecteer het beroepsgeheim.
 • Verwittig bij afwezigheid steeds de afdeling én de school.
 • GSM gebruik tijdens de diensturen is niet toegestaan.
 • Juwelen en nagellak zijn niet toegestaan. Opzichtige piercings dienen verwijderd of afgedekt te worden

VERWACHTINGEN

Van alle studenten verwachten we:

 • Stagecontracten aanbieden
 • Leergierigheid
 • Initiatiefname
 • Sociale ingesteldheid
 • Observatievermogen en rapportage
 • Vragen durven stellen
 • Feedback vragen
 • Aanleren van nieuwe technieken (afhankelijk van de module waarin je zit)
 • Verantwoordelijkheidsgevoel aansterken

Tips tot loyale samenwerking

 • Spontaniteit, vriendelijkheid en eerlijkheid
 • Naleven van gemaakte afspraken
 • Sociale ingesteldheid
 • Aanpassingsvermogen om in team te werken

Spontaan aanbieden van stageboek en contracten

PRAKTISCH
 • Kledij en hygiëne
  We verwachten dat je steeds je stagepak aandoet als je op stage bent. Hiervoor hebben we voor je een kleerkastje voorzien. Om dit te kunnen afsluiten dien je een hangslotje mee te brengen.
  We vragen om geen juwelen te dragen, alsook geen uurwerk. Lange haren best opsteken en er op toezien dat je geen gelnagels of nagellak gebruikt.
 • Pauze en middagmaal.
  Je pauzes kan je nemen in de  personeelsruimte. Je kan in de personeelsruimte je broodmaaltijd nuttigen. Indien je een warme maaltijd wenst te nuttigen, dan kan je hiervoor terecht in het restaurant van de Volkskliniek. Je hebt een warme maaltijd aan personeelstarief. 
 • Vervoer
  Wie met de fiets komt heeft de mogelijkheid om de fiets te stallen in de ondergrondse garage.
  Degene die met de auto komen kunnen gebruik maken van de ondergrondse garage van WZC Domino. Je dient hiervoor een 10 beurten kaart aan te kopen van 25 euro. Deze kan je bekomen aan de receptie. 
 • Gebruik GSM
  We vragen om gedurende de stage geen gebruik te maken van je GSM. 
 • Rookbeleid
  In het gehele gebouw is er een rookverbod. 
 • Afwezigheid
  Mocht je wegens ziekte of andere niet te voorziene omstandigheden niet op stage kunnen komen dan vragen we om de afdeling waar je stageloopt hiervan te verwittigen.