VRIJWILLIGER BIJ DOMINO

COÖRDINATOR VRIJWILLIGERSWERK

Evy Van De Rostijne

Evy Van De Rostijne

Sociale dienst

 ☎ 09/235 43 92

Jelle Lebeuf

Jelle Lebeuf

Sociale dienst

☎ 09/235 44 49

WAAR EN WAAROM VRIJWILLIGER WORDEN BIJ ONS?

 • WOONZORGCENTRUM DOMINO OF TEMPELHOF
  Wanneer oudere personen worden opgenomen in het woonzorgcentrum, betekent dit voor hen een grote verandering. Het is daarom erg belangrijk dat de bewoner een houvast wordt aangeboden. De bewoner een gevoel van veiligheid, geborgenheid, welzijn en geluk laten ervaren is essentieel. Om extra aandacht te kunnen besteden aan bewoners, zijn de helpende handen van vrijwilligers onmisbaar. Je kan in samenspraak met de coördinator vrijwilligerswerk zelf invullen hoe u het vrijwilligerswerk ziet. Elke vrijwilliger draagt bij volgens zijn of haar mogelijkheden.

 

 • DAGVERZORGINGSCENTUM DOMINO 
  Ouderen die thuis wonen maar van een zinvolle dagbesteding willen genieten, kunnen in de week naar het dagverzorgingscentrum komen. Veel van die ouderen krijgen te kampen met gevoelens van  eenzaamheid, een verhoogde zorgzwaarte of mentale problemen. Wij streven ernaar een meerwaarde te bieden voor de daggast, en stemmen onze zorg individueel op hen af. Om dit te kunnen realiseren kan jij als vrijwilliger een verschil maken.  Zo maakten de vrijwilligers het mogelijk om wekelijks met de daggasten een stadswandeling te maken. De inzet van elke vrijwilliger is anders, maar elke bijdrage wordt enorm geapprecieerd. Samen met de coördinator vrijwilligerswerk kan jij je verwachtingen afstemmen op je wensen om zo vrijwilliger bij ons te worden, hopelijk tot binnenkort! 

BIJ WELKE ACTIVITEITEN KAN EEN VRIJWILLIGER HELPEN? 

 • Grote activiteiten:  optredens, nieuwjaarsdiner, lente - Kerstmarkt, ontbijtbuffetten, brunchen, frietenbak, moeder- en vaderfeesten, grote uitstappen, verjaardagsfeesten.
 • Activiteiten tijdens themaweken: valentijnsweek, ouderenweek, Gentse feestenweek, filmfestivalweek, kerstweek...
 • Logistieke taken: afwas, was weghangen, bedden opmaken, helpen bij de maaltijdbedeling... 
 • Individuele ondersteuning: velen hebben nood aan een babbeltje, een boodschap, een spel, een individuele wandeling.

WAT KAN U VAN ONS VERWACHTEN?

 • Ondersteuning en begeleiding:
  Regelmatig vinden er individuele gesprekken plaats. De bedoeling van dit gesprek is nagaan hoe we uw inzet als vrijwilliger aangenamer en beter kunnen maken.
 • Onkostenvergoeding:
  Tegenover jouw inzet staat geen vergoeding of salaris. Wanneer je als vrijwilliger 4 uur hebt gewerkt, heb je recht op een maaltijd in het restaurant van AZ Volkskliniek.
 • Verzekering:
  Voor onze vrijwilligers hebben wij de nodige wettelijke verzekeringen afgesloten.
 • Andere:
  • Een leuke en enthousiaste groep vrijwilligers.
  • Een aangename sfeer! 
  • Veel warmte en respect van zowel de bewoners, familieleden als het personeel. 
  • Een taak die het best aansluit bij de wensen van de vrijwilliger. 
  • Als blijk van appreciatie organiseren we jaarlijks een vrijwilligersfeest.